NMBU og Bellona samarbeider for å styrke norsk bioøkonomi

– Bellona har høy kompetanse og er ikke redde for å tenke utenfor boksen i store spørsmål. De bør således være en utmerket partner for NMBU inn mot forskning, innovasjon, utdanning, men også når det gjelder økt bærekraft i driften av våre bygninger og uteområder, sier Finn Arne Weltzien, prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU.

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. I dag samarbeider NMBU og Bellona på flere områder. Eksempler på dette er prosjektet Enzyclic, som jobber for å finne nye teknologiske løsninger for resirkulering av plast, og Foods of Norway, som jobber med å utvikle nye fôrressurser fra fornybare naturressurser som for eksempel trær og tare.

Med den nye intensjonsavtalen blir samarbeidet mellom NMBU og Bellona formalisert.

Målet med avtalen er økt informasjonsutveksling, dialog og samarbeid mellom NMBU og Bellona. Avtalen legger til rette fort NMBU og Bellona kan

  • Dele informasjon og perspektiver på bærekraft, bioøkonomi og økosystemtjenester
  • Videreføre faglige og strategiske diskusjoner knyttet til temaet der det allerede eksisterer et samarbeid i dag
  • Utforske muligheter for nye felles prosjekter og samarbeid knyttet til bærekraft, bioøkonomi og økosystemtjenester
Published 4. juli 2022 - 9:37 - Updated 3. august 2022 - 9:54