Nye tildelinger fra Forskningsrådet

 Prosjektmidler er gitt gjennom tre kategorier: «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv», «Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022» og «Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet».

— Det er gledelig å registrere at prosjektene utgår fra fire ulike fakultet, noe som understreker bredden i vår forskningskvalitet og -kompetanse, sier prorektor Finn-Arne Weltzien, og fortsetter:

— Vi ser frem til å følge prosjektene etter hvert som de kommer i gang.

Innovasjonsprosjekt

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

NMBU Veterinærhøgskolen ved Faggruppe for ernæring og helse er en av FoU-partnerne i et nytt forskningsprosjekt på torsk som har fått tilsagn fra Norges forskningsråd på kr 9, 76 mill. gjennom Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022. Prosjektet heter «Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse» og skal utvikle fôringsstrategier som tar hensyn til fiskens artsspesifikke egenskaper og behov.

– Torskeoppdrett er i vinden igjen, så det er godt å se at Forskningsrådet bevilger forskningsmidler til torsk igjen, sier førsteamanuensis Trond M. Kortner, som er hovedansvarlig forsker på prosjektet.

Samarbeidsprosjekter

Millioner til prosjekt for å redusere dødeligheten i laksenæringen

Prosjektet “Causal categorisation of mortality as a model system for sustainable growth and increased value creation in aquaculture” er tildelt nesten 12 millioner kroner gjennom Forskningsrådets Kompetanse og samarbeidsprosjekter.

Prosjektet skal sørge for bedre innsamling av produksjonsdata fra oppdrettsanleggene for å kunne kategorisere, forklare og redusere dødelighet i lakseoppdrett.

– Hvis vi får bedre kontroll på og oversikt over hva fisken faktisk dør av, er vi mye bedre i stand til å kunne sette inn de riktige tiltakene til riktig tid. Forbedret fiskehelse som gir lavere dødelighet, vil medføre forbedret fiskevelferd og økt bærekraft, sier prosjektleder førsteamanuensis Marit Stormoen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

I denne kategorien har også følgende prosjekter fått tildelt forskningsmidler:

Prosjektet «Exit and effective reintegration of violent extremist in Scandinavia» er ledet av Kirsti Stuvøy ved Fakultet for landskap og samfunn, har et budsjett på 12 millioner kroner og skal vare fra 2022-2026.

16 millioner til nytt forskningsprosjekt om anoreksi og tarmflora

Forskningsrådet har også gitt 16 millioner kroner til et nytt forskningsprosjekt som skal undersøke hvilken rolle tarmfloraen spiller for anoreksi, og finne prebiotika fra mat som kan brukes i behandlingen av denne typen spiseforstyrrelser.

Prosjektet har fått navnet «Gut microbiota alterations in anorexia nervosa - paving the way for personalized prebiotic treatment strategies» og er ledet av Siv Kjølsrud Bøhn ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

– Det er et stort behov for flere verktøy i behandlingen av anoreksi, sier Siv Kjølsrud Bøhn. Tidsperioden for prosjektet er 2022 – 2025.

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Prosjektet «Resilient energy systems» er ledet av Torjus Folsland Bolkesjø fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Budsjettet er på 10,48 millioner og er søkt om varighet fra 01.10.2022 til 30.09.2026.

Samarbeidsprosjekter innen jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Nye prosjekter for perioden 2023-2026:

  • Moove: Preparing Norwegian livestock against new threats: Implications of cattle movements for antimicrobial resistance and emerging diseases. 5,8 millioner kroner. Prosjektleder Ingrid Toftaker.
  • Protein bar: Økt proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr. 13, 8 millioner kroner. Prosjektleder Morten Lillemo.
  • SUSWECO: Bærekraftig ugrasbekjempelse i korn ved å kombinere fangvekster og redskaper med minimal jordarbeiding. 7,7 millioner kroner. Prosjektleder Lars Olav Brandsæter.
  • Peat Free: Modifisert trefiber som et miljøvennlig dyrkingsmedium for det profesjonelle hagebruket. 14,7 millioner kroner. Prosjektleder Hans Ragnar Gislerød.

– Gr­atulerer til prosjektledere og prosjektgruppene med å nå opp i beinhard konkurranse! sier en fornøyd prorektor for forskning, Finn-Arne Weltzien, som er svært glad for disse tildelingene.

 

Published 28. juni 2022 - 11:46 - Updated 12. august 2022 - 15:02