Polytunneler tar planteforskning til nye høyder

– Vi jobber med et stort fokus på kontinuerlig forbedring, modernisering og utvikling.  Polytunnelene er en del av dette, men også redskapsfornying og utstyr for presisjonslandbruk er verktøy vi nå har tatt i bruk, sier Jan Roger Torp Sørby, senterleder for Senter for klimaregulert planteforskning.

Polytunnelene vil bli brukt i forskning relatert til klimatilpasning, effekter av temperatur og nedbør på planters vekst, utvikling og produktkvalitet.
De vil i tillegg legges til rette for å simulere ulike klimascenarioer og innhente relevant data rundt plantenes utvikling i ulike prosjekter på korn- og grasvekster.

Dekan Kari Kolstad og professor Morten Lillemo, fakultet for Biovitenskap, understreket viktigheten av forskningen på disse områdene under åpningen.

– Resultatet vi har foran oss er en robust unik infrastruktur på friland i Norge. Vi kan gjennomføre en vekstsesong med vanlig landbruksredskap og forsøksteknisk utstyr, og samtidig koble dette til klimaregulering og til teknologiske nyvinninger, sier Sørby.

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) og fakultet for Biovitenskap åpnet fredag 17. juni nye polytunneler.

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom SKP og BIOVIT over flere år, og er finansiert av interne NMBU midler til avansert vitenskapelig utstyr, i tillegg til en andel egenfinansiering og egeninnsats fra SKP og BIOVIT.

Photo
Pia Christine Norheim

Published 20. juni 2022 - 13:25 - Updated 22. juni 2022 - 15:02