Skal lage nye medisiner for å stoppe antibiotikaresistente bakterier

I dag bruker verden så mye antibiotika at mange bakterier har tilpasset seg og blitt motstandsdyktige mot medisinene, det vil kaller resistente. Mange av de kjente medisinene virker derfor ikke like godt på sykdommer lenger.

– Det er alltid en kamp mellom oss mennesker og bakteriene. Bakteriene vokser veldig fort, slik at det stadig kommer nye varianter. Det er ikke noen tvil om at det er behov for ny medisin, sier Dzung B. Diep.

Den nye medisinen kan komme fra kilder som fermentert frukt og grønnsaker eller melkeprodukter som ost og yoghurt.

– Melkesyrebakteriene som er viktige for å fermentere ulike typer mat lager noe vi kaller antimikrobielle peptider, forklarer han. Det er disse peptidene som gjør at maten holder lenge uten at skadelige bakterier ødelegger den. Og det er altså «snille» bakterier som lager dem for å drepe bakterier som gjør skade.

– Bakteriene bruker peptider for å drepe hverandre, forklarer han.

Dzung B. Diep har forsket i mer enn 25 år på å forstå hvordan disse peptidene virker og brukes til nyttige formål. 

Nå har et forskningssamarbeid mellom NMBU og NIBIO blitt til et nytt selskap – Agribiotix. Selskapet skal gjøre om forskningsfunnene til nyttige produkter innen medisin og plantevern og ta dem ut på markedet.

Hudkrem

– Den siste tiden har vi sett at peptidene også har god aktivitet mot bakterier som gir visse sykdommer, forteller Diep. Derfor vil Agribiotix utvikle peptidene til medisiner mot hudinfeksjoner. Brystbetennelse (mastitt) og blodinfeksjoner er andre sykdommer som peptidene kan hjelpe mot.

NIBIO-forsker Tage Thorstensen er daglig leder for Agribiotix. Han har forsket på en annen type snille bakterier. De kan holde planter friske.

Sprøytemidler

– Vi fant noen bakterier som også produserte sterke stoffer som dreper sopp som fører til sykdom i plantene. Vi tenkte at her er det kanskje noe som kan brukes som en biologisk bekjempingsmetode for å erstatte kjemiske sprøytemidler, sier han.

Sprøytemidler for planter er nemlig en klar parallell til antibiotika for mennesker og dyr: De hjelper mot sykdommer, men samtidig fører de til stadig større negative effekter. Bakteriene og stoffene som Thorstensen snakker om, virker blant annet mot bløtråte og svartskurv på poteter og mot gråskimmel på salat.

– Naturen har en del naturlige metoder å bekjempe skadegjørere på. I det siste er det blitt mye større fokus på å isolere dem og bruke dem til å bekjempe sykdommer, sier han.

– Vi er miljøvennlige, supplerer Dzung B. Diep. – Vi tar ting som er kastet i naturen, for eksempel matavfall eller biprodukter fra bioraffinerier, og bruker dem som råvarer. De snille bakteriene omdanner dem til nyttige stoffer som for eksempel kan drepe antibiotikaresistente bakterier som ellers ville gjort deg syk.

Naturen har noen naturlige metoder for å bekjempe skadelige bakterier. NMBU-professor Dzung Diep har forsket i mer enn 25 år på å forstå hvordan antimikrobielle peptider virker og hvordan de kan brukes til nyttige formål.

Naturen har noen naturlige metoder for å bekjempe skadelige bakterier. NMBU-professor Dzung Diep har forsket i mer enn 25 år på å forstå hvordan antimikrobielle peptider virker og hvordan de kan brukes til nyttige formål.

Photo
Alexander Benjaminsen / NMBU

Løser mange ting

Sammen eier NMBU og NIBIO Ard Innovation, som nettopp skal hjelpe forskerne med å ta tak i forskningsresultater og utvikle funnene videre til kommersielle produkter.

– Det som er så spennende med Agribiotix, er at de bruker disse bakteriene til å løse mange forskjellige ting. Det er veldig spesielt – ofte er utfordringen for et oppstartselskap at det bare sitter med ett produkt i startfasen, sier administrerende direktør i ARD Innovation, Jorun Pedersen.

Hun legger heller ikke skjul på at det er morsomt å få arbeide med teknologi som både NMBU og NIBIO har utviklet, i ett og samme selskap.

Store verdensproblemer

– Dette er et veldig nyttig selskap som kan gjøre noe med store problemer i verden, sier Pedersen. Hun beskriver Ard Innovations rolle som å være med på å utvikle prosjektet og få forskerne til å tenke litt mer i kommersiell retning.

– Vi forvalter rettighetene på vegne av forskningsinstitusjonene og hjelper til med gode lisensavtaler, sier hun.

Finn Arne Weltzien, som er prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU, synes det er flott at samarbeid mellom forskere ved NMBU og NIBIO bærer frukter.

– Det viser den faglige kraften vi har på campus Ås, sier han. – Innovasjon og kommersialisering basert på tunge grunnforskningsmiljøer er noe vi satser på ved NMBU.

– Etableringen av dette selskapet viser hvor viktig det er med støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet, men også fra private samarbeidspartnere, sier Finn Arne Weltzien.

Relatert innhold
Bakterier som ikke dør av antibiotika, er en trussel. Dette kan være en del av løsningen.

Bakterier som ikke dør av antibiotika, er en trussel. Dette kan være en del av løsningen.

Bakteriene har egne våpen for å bekjempe infeksjoner. Kanskje kan vi ta dem i bruk selv.

Published 15. juni 2022 - 6:39 - Updated 22. juni 2022 - 11:25