NMBU blir Klimapartner i Viken

Den 9. juni 2022 signerte NMBU avtalen og ble offisielt en del av Klimapartnere Viken. Dermed blir universitetet en av over 328 aktører i det som kaller seg «Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling.»

Best mulig rustet

Klimapartnere Viken består av aktører fra næringslivet, det offentlige, interesseorganisasjoner og akademia. Målet er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. I Viken blir NMBU medlem nr. 43.

Avtalen forplikter blant annet NMBU til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, arbeide systematisk med miljøstyring, og å gjennomføre årlige klimaregnskap.

I tillegg utfordres alle klimapartnere til å bli fossilfrie innen 2030, og til å forankre en forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse.

Godt råd

Miljørådet ved NMBU fikk like før jul i fjor besok av Simen Windheim, som koordinerer alle regionskontorene. Han presenterte Klimapartnere for rådet og det resulterte i en anbefaling om partnerskap for NMBU-ledelsen:

– Vi får mye igjen for dette partnerskapet! sier Lena Kjøbli, koordinator for Miljørådet. Vi har allerede samlet informasjon nødvendig for NMBUs klimaregnskap. Dette vil være en god arena for nettverksbygging, bedre samarbeidet mellom næringsliv og forskning, og gjøre systematisk arbeid med miljøstyring enda bedre. NMBU har dessuten allered mange klimatiltak som kan tjene som spydspissprosjekter.

Det var rektor Curt Rice og regionsleder for Viken, Stine Torjusen Nygaard, som signerte kontrakten.

– Vi har ambisjon om å være en god partner på denne viktige samarbeidsarenaen. Vi ønsker å øke bærekraftfokuset på vår egen drift, så dette partnerskapet kom som bestilt, sier rektor Curt Rice.

Klimapartnere jobber for mange av FNs bærekraftsmål, men har hovedvekt på mål nr. 13: Stoppe klimaendringene, og mål nr 17: Samarbeid for å nå målene. Visjonen er at Norge skal lykkes med å nå 1,5-gradersmålet.

Klimapartnerne tilbyr

– Effektive møteplasser for dialog, samarbeid og læring på tvers av bransjer, fag og regioner

– Innhente og sammenstille data til klimaregnskap

– Gi økt kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko

Forsiden - Klimapartnere

Published 10. juni 2022 - 14:32 - Updated 10. juni 2022 - 14:42