Eiendomsformuer skjult i Dubai

Det siste tiåret har lekkasjer og nyere forskning gjort oss klokere på hvem som eier de finansielle formuene som er skjult i skatteparadiser. Men den delen av de skjulte formuene som holdes i eiendom, kunst og tilsvarende gjenstander har vi fortsatt liten oversikt over. Det er nå i ferd med å snu.

I forskningsartikkelen “Who Owns Offshore Real Estate? Evidence from Dubai” utnytter de Skatteforsk-tilknyttede forskerne Annette Alstadsæter, Bluebery Planterose, Gabriel Zucman og Andreas Økland nye og unike data, som dekker over 800 000 eiendommer i Dubai, til å analysere hvem som eier disse eiendommene: Hvor de kommer fra, hvor rike de er og om de rapportere eiendommene til skattemyndigheten i hjemlandet.

Les hele forskningsartikkelen her.

Disse dataene ble først overlevert av en fortrolig kilde til Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), en Washington-basert NGO som jobber med data-basert analyse av globale problemstillinger knyttet til krig, konflikt og sikkerhetspolitikk. Forskergruppen bruker dataene utelukkende til å dokumentere mønster og presentere anslag. Prosjektet studerer eller analyserer ikke enkeltsaker, men gir kvantitative, anonymiserte anslag av hvem som eier eiendomsformuene i Dubai, hvor de er fra og hvor de befinner i formuesfordelingen.

Kartet viser verdien av eiendom i Dubai etter hvilket land eieren tilhører. Kvadratene i nederste høyre hjørne viser spennet av eiendomsverdiene til blånyansene, med antallet observasjoner i hver kategori i parentes. Verdiene er i milliarder USD. Landet på topp er De Forente Arabiske Emirater, med eiendommer verdt 287,3 milliarder USD.

Foto
Figur 5 i A. Alstadsæter, B. Planterose, G. Zucman, og A. Økland: «Who Owns Offshore Real Estate? Evidence from Dubai». EU Tax Observatory Working Paper #1, Mai 2022.

 

Interessert i skatteparadis? Les mer på Skatteforsk temaside

 

Hovedfunnene fra studien er:

1. Utenlendinger eier eiendom i Dubai verdt minst 146 milliarder dollar, noe som tilsvarer 1370 milliarder NOK (etter datidens kurs). Dette er dobbelt så mye som den anslåtte verdien av eiendommene utlendinger eier i London, en tre ganger så stor by, gjennom skallselskap i skatteparadiser.

2. Geografisk nærhet og historisk tilknytning er viktige faktorer for hvem som eier eiendom i Dubai. Rundt 20 prosent av den utenlandske eiendomsformuen tilhører indere og rundt 10 prosent tilhører briter; andre store eierland er Pakistan, Gulf-landene, Iran, Canada, Russland og USA.

3. De samme mønstrene er synlige i de aller dyreste områdene i Dubai, men med en hovedforskjell fra byen som helhet: Det indiske eierskapet er relativt mindre, det russiske eierskapet er større.

4. Personer fra krigsherjede og autoritære land har store eiendomsformuer i Dubai relativt til størrelsen på økonomien i hjemlandet. Dette indikerer at de offisielle tallene betydelig undervurderer de reelle netto utenlandske-holdte formuene for enkelte lavinntekts-land.

5. Sjansen for å eie eiendom i Dubai øker jevnt med hvor mye man har i formue, også helt mot toppen av formuesfordelingen. Det viser en analyse som bare ser på de norske eierne av eiendom i Dubai. Den samme analysen viser at bare rundt 30 prosent av eiendommene i Dubai som eies av eiere som er skattepliktige til Norge ble rapport til skattemyndighetene i 2019.

I dag er det slik at etablerte informasjonsutvekslingsrammeverk, slik som OECDs CRS (som Norge er en del av), ikke inkluderer eiendom. Forfatterne av studien skriver at disse funnene illustrerer at dette er en begrensning ved dagens system og informasjonsutvekslingen bør utvides til å også å omfatte eiendom.

 

Abonner på nyheter fra Skatteforsk ved å melde deg på nyhetsbrevet her.

 

This figure shows the value of Dubai real estate owned by the top 20 investing countries (other than the United Arab Emirates). Values are in USD billions.

Foto
Figure 4 in Alstadsæter, A., B. Planterose, G. Zucman, and A. Økland (2022): «Who Owns Offshore Real Estate? Evidence from Dubai». EU Tax Observatory Working Paper No. 1.

Bakgrunn:
Dubai er ett av syv emirater i De Forente Arabiske Emirater og er føderasjonens største by. Byen er det økonomiske og finansielle sentrum i De Forente Arabiske Emirater (The New York Times 2022). Emiratet har over tre millioner innbyggere, hvor bare 8 % prosent er statsborgere i Emiratene, ifølge offisielle tall.

Til tross for å ha sluttet seg til Common Reporting Standard (det internasjonale rammeverket for automatisk utveksling av bankinformasjon) er Dubai og De Forente Arabiske Emirater ofte ansett som lukkede jurisdiksjoner og skatteparadis.

De Forente Arabiske Emirater havner på en tiendeplass i Tax Justice Networks sin 2020 Financial Secrecy Index, samt på en tiendeplass i Tax Justice Network sin 2021 Corporate Tax Haven Index. De er også et av 23 land på 2022-listen over jurisdiksjoner under særlig oppsyn (som ofte refereres til som grå liste) av Financial Action Task Force, en mellomstatlig organisasjon med ansvar for å bekjempe hvitvasking.

 

Interessert i skatteparadis? Les mer på Skatteforsk temaside

Abonner på nyheter fra Skatteforsk ved å melde deg på nyhetsbrevet her.

Published 3. mai 2022 - 11:11 - Updated 5. mai 2022 - 13:20