NMBU blir medlem av IKT Norge

– Jeg er veldig fornøyd med at NMBU i dag har blitt medlem av IKT-Norge, som den første fra UH-sektoren. Jeg gleder meg til det videre samarbeidet, sier rektor Curt Rice.

Medlemskapet gir blant annet tilgang til en rekke bransjefora, som for eksempel Kompetanseforum, StartUp Forum, Forum for bærekraft og utvikling og Forum for offentlig sektor. NMBU det første universitetet som er medlem av organisasjonen.

– For å få til det grønne skiftet, trenger vi medlemmer fra ulike sider av verdikjeden. Det er et stort, utappet potensiale når det gjelder samarbeid med akademia og næringslivet, sier administrerende direktør for IKT-Norge, Øyvind Husby.

Han forteller at kompetanse er noe av det deres medlemmer oppgir som aller viktigst for at de skal nå målene sine. En rapport som Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag for IKT-Norge i fjor viste at antall sysselsatte med IKT-utdanning bør øke med mer enn 40.000 personer fram til 2030 for å dekke etterspørselen.

– Vi vet at det er en utfordring å få rekruttert kandidater til offentlig sektor og små- og mellomstore bedrifter. I tillegg et stort etterslep når det gjelder å videreutdanne og etterutdanne arbeidsstokken, sier Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

NMBU samarbeider allerede med IKT-Norge gjennom GoforIT, som et er initiativ fra partnere innen akademia og næringsliv. Målet er å sørge for at kunnskapsutviklingen innen IT-fag skal ta mer hensyn til bærekraft og bli en større faktor i det grønne skiftet.

Du kan lese mer om GoforIT her: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/43029  

Published 26. April 2022 - 12:05 - Updated 26. April 2022 - 12:05