NMBU-studenter vant: - Grensesprengende løsninger

Vinnerlaget består av de tre NMBU-studentene Torbjørn Danielsen, Adrian Søndergaard og Fredrik Dalen.

- Vi ble rett og slett utrolig imponert over laget og løsningene de foreslo. De evnet å kombinere grensesprengende løsninger med nye forretningsmuligheter. Kombinasjonen av nyskapende, originale idéer som er mulige å gjennomføre på en kommersiell måte, sammen med en meget sterk presentasjon, gjorde at vi landet på at de fortjente å vinne Grensesprenger 2022, sier juryleder og konserndirektør for kommunikasjon, Audun Lågøyr.

Helén Elisabeth Elvestad er leder for Institutt for eiendom og juss og er stolt over de engasjerte studentene.

– Vi er opptatt av bærekraft og det er svært gledelig å se at våre dyktige og engasjerte studenter når til topps i en konkurranse som dette.

For Skanska er ikke dette bare en konkurranse der studentene får vise hva de kan – bedriften er selv opptatt av å være attraktiv for potensielle arbeidstakere:

– Vi skal ha næringens mest kompetente og engasjerte medarbeidere. Det er helt avgjørende hvis vi skal klare å nå målene og realisere ambisjonene våre. Vi må tiltrekke oss de mest engasjerte studentene og nyutdannede – de som vil mer. Grensesprenger-kampanjen er en viktig del av dette arbeidet. Studenter over hele Norge ble invitert til å delta i en konkurranse der vi ba om å hjelp til å kutte klimagassutslippene våre, og så lovet vi å kutte studielånet deres.

Det var dermed en gjev premie som lå i potten; 152 000 kroner til hver av deltakerne på det laget som vant til å nedbetale studielånet til mastergraden.

Knallsterkt finaleheat

Jurylederen forteller også at det langt fra var noen enkel oppgave å kåre en vinner.

- Alle fem lagene leverte meget sterke presentasjoner med mange gode, kreative løsninger til hvordan vi kan nå målet vårt. Lagene hadde litt ulike innfallsvinkler og områder de fokuserte på. Men etter gode diskusjoner der vi vurderte besvarelsene opp mot de kriteriene som var satt opp som avgjørende for vurderingene, var vi trygge på at det var SkanCirc som til slutt fortjente å vinne.

NMBU-studentene Torbjørn Danielsen, Adrian Søndergaard og Fredrik Dalen imponerte med blant annet å presentere milepæler fram til 2045 med konkrete forslag til tiltak for at Skanska skal bli klimanøytrale

– SkanCirc maktet å kombinere det ambisiøse med det som kan være bærekraftig også i økonomisk forstand. Vinnerforslaget er grensesprengende ved at de de knytter konkrete forslag til vår virksomhet og utfordrer oss på hva en entreprenør og eiendomsutvikler har av kjernevirksomhet i dag. Blant annet foreslo de to nye virksomhetsområder, SkanBlocks og Skanska Renewable. Det første området skal drive med moduler og 3D–printing, mens Skanska Renewables tok utgangspunkt at alle bygg etter hvert ville bli Powerhouse og dermed produsere strøm.  Dette forretningsområdet mente prisvinnerne at skulle ta eierskap til bygg som produserte strøm til markedet.

 Rekrutteringsmuligheter

For Skanska er konkurransen en god mulighet til å bli kjent med dyktige studenter – som kan bli dyktige ansatte:

– Finalehelgen var en meget god rekrutteringsarena og en fantastisk mulighet for oss til å bli kjent med noen av de beste, mest engasjerte studentene i Norge. Ved å gi finalistene bedre innsikt i hvem vi er, hvilke spennende muligheter som finnes i Skanska og hva vi står for, øker vi også attraktiviteten vår som arbeidsgiver blant denne viktige målgruppen, forteller Lågøyr. 

Einar Hegstad er førsteamanuensis og forsker og underviser ved Institutt for eigedom og juss ved NMBU. Han er svært fornøyd med at studentene hevder seg.

 – Vi er stolte av studentene våre og ser at de er godt rustet for framtidens arbeidsmarked. At de er synlige for arbeidsgivere allerede nå, betyr at de er klare for det som møter dem etter studietiden. 

Published 18. February 2022 - 10:26 - Updated 7. mars 2022 - 23:50