NMBU-studenter samarbeider med Viken og Matvalget for å utvikle bærekraftige kantiner

Studentene ved agroøkologi bidro i et lignende prosjekt for Akershus fylkeskommune i 2019, og ble derfor kontaktet igjen da Viken fylkeskommune fortsatte og utvidet dette arbeidet fra 2021. I høst vant Viken fylkeskommune også en pris for prosjektet; beste kandidat i kategorien for Barne- og ungdomsprisen da Matprisen ble delt ut for åttende gang.

Viken fylkeskommune fikk prisen for arbeid med å øke andelen økologisk mat i sine offentlige kantiner, som skolekantiner, og å ha søkelys på å heve kunnskapsnivået om bærekraftig mat hos elevene.  

Matprisen, som deles ut av DebioInfo, har økologi og bærekraft i fokus. Begrunnelsen for at Viken fylkeskommune vant Barne- og ungdomsprisen er ifølge juryen at «Viken har tatt dette på alvor og gjort den største investeringen i elevenes kunnskapsgrunnlag om mat, helse og miljø i sitt slag i Norge. Landets mest folkerike fylke har valgt å innføre 30 prosent økologisk mat i alle offentlige kantiner, noe som omfatter hele 58 videregående skoler og 4 folkehøgskoler.»

Piloten i prosjektet er å innføre et gratis, bærekraftig måltid ved 13 videregående skoler i Viken. Agroøkologistudentene ved NMBU har bidratt til prosjektet ved å kartlegge nå-situasjonen og utforske visjoner. De har og sett på hindringer og støttende krefter i arbeidet med å etablere bærekraftige måltider ved fire av skolene, basert på økologisk og kortreist mat.

Studentene jobbet i fire grupper av fem studenter, en gruppe ved hver av skolene: Kalnes, Ringerike, Ål og Buskerud videregående skoler. Ifølge underviserne Anna Marie Nicolaysen og Vebjørn Egner Stafseng syntes studentene det var en spennende og ikke minst utfordrende oppgave å gi seg i kast med.

─ Dette er jo et reelt prosjekt, og studentene våre er i en læringssituasjon. Da er det veldig positivt at prosjektet de har bidratt til vinner en pris, sier Nicolaysen.

Bak fra venstre: mentor Kristiane Brudevoll, underviser og mentor Vebjørn Egner Stafseng, underviser Anna Marie Nicolaysen, mentor Marie Henriksen Bogstad, agroøkologistudentene Charan Krishna Nichenametla Prasanna Kumar, Giannina Sol Gaspero Beckstrøm, Lilliana Hatoum, Mónica Revuelta Albero, Corentin Kerdode, Narta Elshani, Elisabeth Musum Mathisen og Roland-Soisson Selinger. Foran fra venstre agroøkologistudentene Julie Hauge Blindheim, Anne-Isabelle Marguerite C. Ugeux, Mathilde Helene Marie Hibon, Victoria Camille Schou Haabegaard, Coraline Marie Christine Leoni Reynaud, Marine Lena Chloe Eyraud, Alice Viala og Maddalena Cirani. Foran til høyre sitter Hanne Ringstrøm fra Matvalget. Ytterligere fire studenter var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bak fra venstre: mentor Kristiane Brudevoll, underviser og mentor Vebjørn Egner Stafseng, underviser Anna Marie Nicolaysen, mentor Marie Henriksen Bogstad, agroøkologistudentene Charan Krishna Nichenametla Prasanna Kumar, Giannina Sol Gaspero Beckstrøm, Lilliana Hatoum, Mónica Revuelta Albero, Corentin Kerdode, Narta Elshani, Elisabeth Musum Mathisen og Roland-Soisson Selinger. Foran fra venstre agroøkologistudentene Julie Hauge Blindheim, Anne-Isabelle Marguerite C. Ugeux, Mathilde Helene Marie Hibon, Victoria Camille Schou Haabegaard, Coraline Marie Christine Leoni Reynaud, Marine Lena Chloe Eyraud, Alice Viala og Maddalena Cirani. Foran til høyre sitter Hanne Ringstrøm fra Matvalget. Ytterligere fire studenter var ikke til stede da bildet ble tatt.

Photo
Mentor Åsmund Lægreid Steiro

Behov for kortreiste råvarer

Skal måltidet være kortreist, må råvarene finnes i nærheten av skolene. Derfor oppsøkte studentene lokale produsenter for å kartlegge hva som produseres av lokal og økologisk mat, og for å lodde stemningen og muligheten til å inngå avtaler om levering av råvarer til skolene.

Frem til nå har innkjøpsavtaler med større nasjonale leverandører satt en stopper for lokale produsenter, men etter at det nå er åpnet opp, gir det mulighet til å få tilgang til lokalproduserte råvarer.

Og initiativet ble godt tatt imot av flere bønder, som ser på en avtale som sikrer avsetning av avling som en mulighet til å tørre å satse på økologisk produksjon. Spesielt små produsenter som vanligvis selger sine produkter lokalt eller via REKO var interessert i å inngå avtale om levering til skolene.

Skolen blir tverrfaglig læringsarena for sunn mat, helse og bærekraft

Sammen med skolenes ledelse og elevene gikk agroøkologistudentene igjennom hvordan skolekantinene fungerer i dag, og hva som må endres for å nå målet. Ifølge Matvalget er det å lage maten fra bunnen av, bruke grønnsaker i sesong, gjøre bevisste valg av kjøtt og sjømat og redusere matsvinn oppskriften på det bærekraftige skolemåltidet.

For å få mer ut av investeringen i det bærekraftige måltidet er det også et mål at skolekantinene blir en tverrfaglig læringsarena med undervisning for å heve kunnskapsnivået om sunn mat, helse og bærekraft. Derfor var en del av prosjektoppgaven å utarbeide skisser for organisering og eventuell ombygging av kantineareal for å få nok plass, i samarbeid med skolenes ledelse og kantinepersonell.

På vei mot et bærekraftig måltid

Matvalget, som er en veiledningstjeneste for offentlige og private virksomheter og eies av DebioInfo, var med under hele prosessen. Matvalget er et tverrfaglig team med kompetanse blant annet innen kokk- og matfag, ernæring, miljøanalyse, kommunikasjon og prosessledelse. Matvalgets mål er å motivere og ruste til endringer av vaner og valg.

Under studentenes presentasjoner av sitt arbeid som ble strimet til skolene mot slutten av semesteret utrykte representanter fra både skolene og fra Matvalget at de var imponert over studentene og arbeidet de har gjort, og at de kan se for seg nye medarbeidere rekruttert blant agroøkologistudentene på NMBU.

Giannina Sol Gaspero Beckstrøm var i gruppen som jobbet med Ål videregående skole i Hallingdal, og besøkte skolen tre ganger i prosjektperioden. Hun syntes det var inspirerende å jobbe med prosjektet fordi besluttsomheten for å få det til var så stor både hos Matvalget og hos skolens ansatte.

─ Det gjør at elevene forstår at det er ønsket om økt bærekraft som er årsaken til endringen i kantinen.

Hun håper prosjektet fortsetter og at kantinene får den støtten de trenger fra Viken og Matvalget.

─ For med riktig innsats og kunnskap ser det ut til at det å skape sunnere og mer bærekraftige kantiner har et bra potensial for å øke trivselen hos elevene og kunnskapen rundt valg av mat, sier Giannina.

For å nå det hårete målet om gratis, økologisk og lokal mat i skolekantinene ble prosjektarbeidet avsluttet med en workshop ved hver av skolene, hvor blant annet ansatte ved skolene og bønder i nærområdet deltok. Sammen jobbet de frem en felles visjon for skolens kantine. Basert på dette laget studentene en rapport for skolene med forslag til handlingsplan for veien frem mot visjonen.

Rapporten og studentarbeidet vil være til nytte for Matvalget og skolene i det videre arbeidet med kantineansatte mot overgangen til et mer bærekraftig mattilbud.

Published 16. February 2022 - 15:19 - Updated 18. February 2022 - 10:51