Må en professor alltid være en mann?

 

– Vi skal ha stort fokus på likestilling og mangfold her på NMBU. En viktig del av det arbeidet er å øke andelen kvinnelige professorer, sier rektor Curt Rice.

Selv om kjønnsbalansen blant vitenskapelige ansatte ved NMBU har blitt bedre de siste årene, har vi fortsatt mye å jobbe med.

Fra 2014 til 2019 økte andelen kvinnelige førsteamanuensiser ved NMBU fra 42 prosent til 52 prosent. I samme periode økte andelen kvinnelige professorer fra 21 prosent til 26 prosent.

– Det er bra, men ikke bra nok. Derfor jobber vi med å finne tiltak, slik at vi kan få en bedre kjønnsbalanse blant forskerne på NMBU, sier Curt Rice.

Published 11. February 2022 - 11:11 - Updated 11. February 2022 - 11:42