Landskapsarkitektur ved NMBU får utmerkelse

– Denne akkrediteringen er en anerkjennelse av det arbeidet fagmiljøene gjør for å utvikle kvalitet i studieprogrammene. For studenter i våre profesjonsutdanninger gir det også en faglig identitet som er viktig for deres videre yrkesmessige karriere, sier Grete Patil, prodekan for utdanning ved Fakultet for landskap og samfunn.

Det er det femårige masterprogrammet i landskapsarkitektur og den toårige masteren Landscape Architecture for Global Sustainability ved Institutt for landskapsarkitektur som nylig har kommet gjennom nåløyet hos fagorganisasjonen International Federation of Landscape Arcchitects (IFLA Europe).

Det er organisasjonens utdanningspanel for Europa som har vurdert studieprogrammene og funnet dem tunge nok – og litt til.

Organisasjonen legger særlig vekt på følgende punkter for begge masterprogrammene:

- Studieprogrammene har svært kvalifiserte undervisere

- Fasilitetene for studentene er eksepsjonelt gode

- Universitetet har en tradisjon for svært høy standard på landskapsarkitekturundervisningen

- Undervisningsmåtene er varierte og omfattende, og inkluderer internships og feltturer

- Kursene oppviser en god balanse mellom det teoretiske, det tekniske, naturvitenskap og design

- Det er et godt nettverk med flere skoler i Europa, USA; Canada, Australia og New Zealand  

Nysgjerrig på studiene? Les mer om master i landskapsarkitektur og Master of Landscape Architecture for Global Sustainability

Studieprogrammet Master of Landscape Architecture for Global Sustainability startet opp høsten 2020 og er dermed et relativt nytt studieprogram ved NMBU. Studiet kombinerer praksis fra landskapsarkitektur og studier i global utvikling, planlegging og økologi. Dermed kan programmet tilby en unik tilnærming til globale miljømessige og sosiale utfordringer.

Og panelet er samlet i sin dom:

– Dette nye kurset er helt klart et svar på de presserende utfordringene vi står overfor i dag.

Instituttleder og landskapsarkitekt Tore Edvard Bergaust forteller:

– Det ligger et stort arbeid bak opprettelse av et nytt program. Her har utredningskomiteen, programrådet og ikke minst programrådsleder Kerstin Potthoff gjort en betydelig innsats.

Instituttledere er også klar på hva den samlede akkrediteringen betyr for landskapsarkitektprogrammene ved NMBU:

– Akkrediteringen viser at vi følger den standarden som IFLA setter for hva landskapsarkitektur er og hvordan utdanningen må være, og at undervisningen vår harmoniserer med de beste landskapsarkitektutdanningene i Europa og resten av verden, sier Bergaust.

Landskapsarkitekturutdanningen på Ås ble etablert allerede i 1919, som Europas aller første.

– Med vår lange tradisjon har vi hatt denne standarden lenge, men det er viktig for oss og for studentene våre å få den offisielle akkrediteringen. Det gjør det enklere for studentene å bli opptatt i Norske landskapsarkitekters forening (NLA), å få praksis, å bruke det internasjonale nettverket og få reise ut på utveksling i studietiden, å komme ut i relevante jobber, forteller Bergaust.

Hvorfor har akkurat studieprogrammene ved Institutt for landskapsarkitektur blitt akkreditert?

– Det er nok fordi vi har en lang og god tradisjon for dette. Og så har vi hele tiden justert programmet etter dagens utfordringer og tilpasset oss nye tider, mener instituttlederen.

– Landskapsarkitektutdannelsene har to ulike fagtradisjoner; den naturvitenskapelige og den kunstfaglige. Det er litt ulike retninger, og det er viktig at vi begge to finnes. For vår del mener vi at vi er godt skodd for å møte de utfordringene verden står overfor i dag nettopp fordi vi er en del av et naturvitenskapelig universitet hvor bærekraft har vært og er i fokus, sier Bergaust.

Underviserne bruker hele universitetet aktivt i undervisningen.

– I akkrediteringen peker de nettopp på fasilitetene våre, som utmerker seg. Det er studiomulighetene vi kan tilby studentene, studenthagene, VR-lab, Landskapslaboratoriet, Nordskogen med arboretet, og det at vi har en stor universitetspark som vi aktivt bruker til praktisk studentundervisning.

Og den praktiske undervisningen er en viktig del av studieprogrammene, kan instituttlederen fortelle. Studentene får reelle oppgaver å bryne seg på, gjerne helt fra starten.

– I fjor høst startet for eksempel studentene våre studieåret med å restaurere deler av campus med brolegging etter gammel tradisjon og nyplanting av bed rundt en av de eldste universitetsbygningene våre. bygget studentene nye gangstier, la heller og anla regnbed som tar av for overvann i parken.

Dekan ved Fakultet for landskap og samfunn, Eva Falleth, setter pris på denne offisielle anerkjennelsen av studiene:

– Jeg er stolt over av studieprogrammene i landskapsarkitektur er akkreditert og reakkreditert. En ekstra takk til de som har arbeidet med akkrediteringen og en takk til hele fagmiljøet på landskapsarkitektur som står for studieprogrammer med høy kvalitet og relevans. Gratulerer! 

Relatert innhold
- Bra med variasjon mellom studier og praksis

- Bra med variasjon mellom studier og praksis

I høst får førsteårsstudentene på studiene landskapsarkitektur og landskapsingeniør en praktisk start. Sammen med ansatte i Universitetsparken skal de bygge nye gangstier, legge heller og anlegge regnbed som skal ta av for overvann på Campus Ås.

Snart blomstrer studenthagene i det nye utendørslaboratoriet

Snart blomstrer studenthagene i det nye utendørslaboratoriet

 - Du må bare sette i gang. Jeg var litt nervøs for å starte først, men så er det bare å prøve, forteller Ingrid Josefine Salo Raknes, som går første året ved landskapsarkitektur. Nå titter de aller første spirene opp og belønner innsatsen.

Published 12. januar 2022 - 8:29 - Updated 17. januar 2022 - 8:09