Nye prorektorer og viserektor for bærekraft på plass

— Det har vært stor interesse for stillingene både internt og eksternt. De tre som nå er valgt ut, har vært med og utviklet NMBU over flere år. I sine nye roller kan de ta innsatsen og engasjementet videre. De har spennende tanker, særlig om kvalitet, tverrfaglighet og NMBUs bærekraftsoppdrag, sier rektor Curt Rice ved NMBU. 

—  NMBU har et særlig ansvar for å bidra til en sterkere forståelse av de globale utfordringene vi står ovenfor og en stadig oppdatert kunnskap om løsningene. Derfor har kompetanse og visjoner på dette området vært avgjørende i denne prosessen. Nå får vi et team med alle forutsetninger for å løfte NMBU enda høyere, sier Rice. 

Ny viserektor for bærekraft

Astrid Sinnes, professor ved REALTEK (Fakultet for realfag og teknologi), blir viserektor for bærekraft, en helt ny funksjon ved NMBU.  

— Bærekraft er integrert i hele NMBU-ledelsens arbeid. Likevel er det viktig å ha en person i toppledelsen som har det som sitt primære fokusområde, sier Rice. 

 Viserektoren vil få et særskilt lederansvar for bærekraft, og skal bidra til å identifisere satsinger og prosjekter som skal prioriteres.  

— Sinnes har tung faglig kompetanse på bærekraftsspørsmål og hvordan de kan integreres i kunnskapsinstitusjoner og kunnskapsløp. Ikke minst har hun et glødende engasjement for disse spørsmålene og svært høye og klare mål for arbeidet sitt. Jeg har sterk tro på henne i denne rollen, sier Rice. 

Teoretisk og praktisk kunnskap 

Funksjonen tilsvarer en halv stilling, og Sinnes vil fortsatt være tilknyttet NMBUs lektorutdanning, hvor hun i mange år forsket på hvordan skole og lærerutdanning kan fremme utdanning for en bærekraftig utvikling. 

— På NMBU skjer det så mye bra innen bærekraft, både på forskning, i undervisning og blant studentene. Spørsmålet er hvordan kan vi optimalisere dette og få folk til å jobbe enda mer sammen. For å løfte oss ytterligere, må vi kanskje åpne for diskusjoner om å gjøre ting på nye måter. En av de spørsmålene det blir viktig å kartlegge framover, er hva bærekraft betyr for folk på NMBU. Hvordan kan vi jobbe enda bedre med det og få enda større impact? En annen diskusjon vi må inn i er hvordan vi kan bli enda flinkere til å feie for egen dør når det gjelder vår egen drift, sier Sinnes. 

Hun mener det er viktig at alle universiteter setter bærekraft på agendaen.  

—  Samtidig har NMBU noe som andre ikke har. Vi har en unik kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan samfunnsutfordringer kan løses. Den er gull hvis vi kan utnytte denne kombinasjonen enda bedre enn i dag, sier Sinnes. 

Ønsker mer samarbeid på tvers 

Finn-Arne Weltzien bli ny prorektor for forskning og innovasjon. Han gleder seg til å ta fatt på oppgaven. 

—  Å lære av hverandre gir økt kvalitet på forskningen og bedre grunnlag for innovasjon. Mange av svarene på store spørsmål innen bærekraft ligger ofte i skjæringspunktet mellom ulike fagområder, sier han.  

Weltzien er professor i fysiologi, har jobbet ved Veterinærhøgskolen siden 2008, de siste to årene som leder for Institutt for prekliniske fag og patologi. Han har også lang fartstid fra NMBUs forskningsutvalg. Han ønsker større grad av samarbeid på tvers av fakultetene.  

— Jeg håper å kunne legge til rette for forskning og innovasjon på en måte som gjør at forskere eller forskningsgrupper får større mulighet til å lykkes. Å kunne rendyrke denne rollen på en måte som gagner hele universitetet, trigger meg veldig, sier han.  

— Studentene kan bidra 

Elise Norberg blir prorektor for utdanning. Hun er i dag instituttleder ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og prodekan for utdanning ved BIOVIT (Fakultet for biovitenskap).  

—  Våre studenter skal bidra til å løse de enorme utfordringene vi står overfor når det gjelder klima, miljø og produksjon av nok og trygg mat. Det krever høy kvalitet i undervisningen og en tverrfaglig tilnærming, sier hun.  

Norberg har vært ansatt ved NMBU siden 2017 og har grunnutdannelsen sin fra daværende Norges Landbrukshøgskole. Hun har også vært ansatt ved Aarhus universitet. Der var hun med og etablerte ph.d.-utdannelsen ved Det jordbruksvitenskapelige fakultet. Hun mener NMBU har en unik faglig profil som gjør oss i stand til å bidra signifikant i arbeidet mot en mer bærekraftig framtid. 

 —  NMBU adresserer alle bærekraftsmålene. Når vi nå endelig er i mål med samlokaliseringen, får vi ytterligere muligheter for spennende samarbeid på tvers, I tillegg har  NMBU har et fantastisk studiemiljø, med flotte studenter som engasjerer seg stort både faglig, i studentdemokratiet og i sosiale lag og foreninger. Jeg gleder meg til å jobbe med dem og for dem, sier Norberg. 

— Mangfold av kompetanse 

Leder Hanne Refsholt i Universitetsstyret ved NMBU er fornøyd med ansettelsene. 

— Jeg er veldig fornøyd med det teamet som nå er plass og gleder meg til å samarbeide med dem i videreutvikling av NMBU. Rektoratet representerer nå spennende og relevante fag som tilfører et mangfold av kompetanse. Styret gleder seg til å samarbeide med dem, sier Refsholt. 

Dato for tiltredelse er ennå ikke avgjort.

Published 1. desember 2021 - 12:42 - Updated 14. desember 2021 - 10:49