TINE inn i kontorlokaler på campus Ås

Femten TINE-ansatte som arbeider med forskning og fagstøtte flytter fra lokalene de i dag holder til i i Langbakken på Ås og inn på campus. De skal inn i bygningen som heter Palasset, et verneverdig mursteinsbygg som ligger omkranset av Bioteknologibygningen og Meieribygningen på NMBU (se foto over).

Forskningsavdelingen til TINE Rådgiving og Medlemsservice (TRM) har lenge ønsket å komme tettere på sine viktige samarbeidspartnere på campus Ås. Innflyttingen skjer i januar 2022.

Forsterker fagmiljøet

Forskning og fagstøtte i TRM er kommersiell virksomhet i samvirket TINE. Avdelingen er en støttefunksjon for TINE og oppdraget er å skaffe innsikt og utvikle ny kunnskap til nytte for eierne, og for norsk landbruk alene og sammen med andre.

– Vi er sikre på at vi får stor nytte av dette og gleder oss til å komme enda tettere på NMBU, Senter for husdyrforsøk, Nibio, Nofima med flere. Vi skal skape nye relasjoner og spennende muligheter både for TINE, universitet og instituttsektoren på campus, sier Eirik Selmer-Olsen som leder avdelingen i TINE.

Et ledd i innovasjonsstrategien

NMBU har som ett av sine mål å bidra til innovasjon og verdiskaping i samfunnet ved å øke samarbeidet med eksterne aktører. Dette skal blant gjøres gjennom å legge til rette for mobilitet mellom universitetet, næringsliv og offentlig sektor. Utleie av kontorplass til TINE er et ledd i denne utviklingen. I dag finnes flere andre aktører fra næringslivet som allerede har kontorlokaler på campus Ås, blant andre Norsvin, Geno og AquaGen.

- TINEs forskningsavdeling har i mange år jobbet tett med NMBUs forskere med forbedringer og mer bærekraftig utvikling i norsk landbruk. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid, og ønsker TINE hjertelig velkommen til campus, sier prorektor for forskning og innovasjon Siri Fjellheim.

– Samarbeidet mellom TINE og Ås-miljøet har vært historisk sterkt. Vi ønsker med denne samlokaliseringen å styrke og utvikle oss videre sammen med fremtidige muligheter for melkeproduksjonen i Norge, sier Selmer-Olsen.  

For NMBUs studenter kan TINEs tilstedeværelse på campus gi bedre muligheter for et tettere samarbeid med industri og arbeidsliv allerede under studiene, samt mulig tilgang til nye og relevante masterprosjekter.

Om Palasset

Bildet viser bygningen som kalles Palasset, og hører til en fotosamling av bygninger og anlegg på Norges landbrukshøgskole i 1960-årene. Låven som synes bak Palasset brant ned og siden ble Bioteknologibygningen oppført på denne tomten.

Foto
Anton Hjeltnes
"Palasset" er i bunn og grunn et stort navn på et lite grisefjøs - ærverdig og verneverdig som sådan.  Palasset ble bygget som et enetasjes grisehus i 1859. Rundt år 1900 ble det bygget om, og ble siden brukt til beboelse. I dag er bygningen fullstendig rehabilitert og har vært brukt til leseplasser for masterstudenter ved NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Bygningen er definert som verneverdig.

Published 27. september 2021 - 11:37 - Updated 27. september 2021 - 11:37