Fem konkrete grep for bærekraftige endringer

Bak initiativet står NorgesGruppen, TINE, Bama, Yara, Coca-Cola, Nortura, PwC, Arntzen de Besche og NMBU, som har bidratt med faglig råd til arbeidet. Det er organisert gjennom Skift - Næringslivets klimaledere. Forpliktelsene ble denne uka presentert for landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Aktørene har satt tydelige mål frem mot 2030, inngått felles forpliktelser og samtidig uttalt tydelige forventninger til myndighetene for å kunne akselerere det grønne skiftet.

- Tiltakene er handlingsorienterte og utgjør en markant forskjell, sier konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik, som har ledet arbeidsgruppen. 

Fem grep for varig endring
Virksomhetene vil gjennom felles initiativer bidra til konkrete og varige systemiske endringer i matsystemet, kutte klimagassutslipp og samtidig styrke konkurransekraften for norsk matproduksjon. Aktørene har satt seg mål og forpliktelser innen:

1. Matsvinn – halvere matsvinnet i verdikjeden med minimum 50 prosent senest innen 2030, og minimum halvparten av dette før 2025

2. Emballasje – Sørge for at all ny plast skal være 100% materialgjenvinnbar og bestå av minst 30% resirkulert plastmateriale innen 2025

3. Ressurser – fornybare og sirkulære løsninger. Kun benytte fornybar energi innen utgangen av 2030

4. Maten – kosthold i tråd med kostrådene. Restråvarer og matavfall skal ikke gå til forbrenning, med mindre det er nødvendig av trygghetshensyn

5. Teknologi – for et mer bærekraftig matsystem. Endre produksjonsmetoder og ressursbruk i en mer bærekraftig retning

- Det er viktig for oss at vi følger opp dette initiativet gjennom endring av vår egen virksomhet. Alle må bidra om vi skal klare å nå målene om et mer bærekraftig matsystem. Politikerne setter rammene, men næringslivet både kan og vil gå foran, noe dette samarbeidet viser, sier Hollevik.  

- Det grønne skiftet går for sakte i Norge og vi i næringslivet frykter at det vil påvirke vår konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland, som leder næringslivsorganisasjonen Skift. 

Med dette initiativet vil vi akselerere samarbeidet på tvers av sektorer og beskriver konkrete tiltak og systemiske endringer vi mener må på plass i verdikjeden for mat i årene frem mot 2030.

Skiftnotatet og kunnskapsgrunnlaget innen mat og landbruk kan leses i sin helhet her

Published 26. august 2021 - 9:14 - Updated 26. august 2021 - 20:01