Curt Rice innsatt som rektor ved NMBU

Den nyslåtte rektoren la i talen vekt på den akutte situasjonen verden befinner seg i og hvilket ansvar NMBU har for å bidra til å løse krisen.
- Løsningene på krisene i verden er politiske. God politikk bygges på kunnskap og folk som har denne kunnskapen – det vil si: resultatet av god forskning og utdanning. Her skal NMBU bidra, sa Rice.
Han mener NMBU står i en faglig særstilling til å bidra til løsningene.
- Vår profil med de fagene vi har gir oss en unik kompetanse til å møte verdens utfordringer. Vårt samfunnsmandat krever at vi leverer kunnskap og kandidater som skal endre fremtiden, som skal ta verdens utviklinger i nye retninger, sa Rice.

 Kvalitet og tillit

Rice mener kvalitet i forskning og utdanning og ikke minst samfunnets tillit til forskningen er avgjørende premisser for å løse samfunnsoppdraget.
- Offentlig tillit til forskning kan i hvert fall ikke sies å være på høyt nivå i mange kretser i mitt eget hjemland og det skal lite til at de holdningene kommer hit. NMBU må og skal være en rollemodell i forvaltning av allmennhetens tillit til forskning. Våre studenter skal bli kjent for å ha tatt sin utdanning på et universitet som oppnår høy kvalitet på den harde, redelige måten, sa Rice.

Les hele innsettelsestalen her. Eller se opptak av talen her.

- Vær en god lytter

Avtroppende rektor Sjur Baardsen kom med et særlig råd til Rice, og det er å være en god lytter, både internt og eksternt.
- Det hviler et spesielt ansvar på oss som får i oppgave å lede NMBU. Det er å bruke mulighetene våre, kunnskapen vår til det beste for menneskers og dyrs livsgrunnlag og framtid, sa avtroppende rektor Sjur Baardsen.
Baardsen ble takket av NMBUs nye styreleder for innsatsen han har lagt ned de to siste årene.
- Coronasituasjonen traff hardt, men han har stått hardt på og bidratt til å løse NMBU gjennom denne perioden, sa Refsholt.

Ny studentleder ønsket Rice velkommen

Ina Maria Finnerud er nyvalgt leder av studentdemokratiet ved NMBU. Hun la vekt på verdien av å lytte til studentene da hun ønsket Rice velkommen i rollen.
- Curt, du virker å være en person med sterk stå-på-vilje som holder sine ord. Jeg er overbevist om at du kommer til å gjøre en fantastisk jobb.
Hun påpekte at studentene med deres pågangsmot og omtanke spiller en nøkkelrolle i universitetets oppdrag.
- Vi jobber best og oppnår mest i fellesskap. Mitt råd til den påtroppende rektoren er å lytte til oss og aldri glemme at universitetet ikke hadde gått rundt uten studentene. Våre dører er alltid åpne for rektor, sa Finnerud.

- Løse utfordringer og skape muligheter

Hanne Refsholt vektla i sin tale at NMBU er til for å løse utfordringer og skape muligheter i samfunnet i Norge og internasjonalt.
- Samfunnet har høye forventninger til oss. De skal vi levere på framover. Ikke alene, men i samarbeid med samfunnet rundt oss. Vi skal bryne kunnskap i stor respekt for hverandre og få fram det beste potensialet i hver enkelt og de beste løsningene, sa Refsholt.

- Bruk engasjementet og aktualiteten
Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet holdt også tale under innsettelsen, og hun har stor tro på Rice i rollen som NMBUs nye rektor.
- Rice skal realisere den enorme misjonen om å være bærekraftsuniversitetet. Dette er en posisjon som NMBU er godt i gang med å ta, men som vil kreve mye i årene som kommer. Rice har allerede vist at han er en god leder og en fantastisk strateg. Jeg har tro på at han vil benytte engasjementet og den enestående aktualiteten som finnes ved NMBU til å gjøre denne jobben, sa Tveit.

Published 13. august 2021 - 11:45 - Updated 2. desember 2021 - 19:52