Innmelding av funn av døde fugler på campus

Det er igjen en oppblomstring av fugleinfluensa i Viken. Derfor ønsker Mattilsynet informasjon om døde fugler og har råd om hvordan de døde fuglene skal håndteres.

Rent generelt kan man innmelde funn av døde dyr på Campus til eia@nmbu.no, så varsler de videre til de rette instanser.

Dersom man finner døde fugler fra Mattilsynet sin liste, varsler man eia@nmbu.no innenfor arbeidstiden og securitas utenfor arbeidstiden.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

De dyrene Mattilsynet vil ha informasjon om er: andefugler (ender, gjess, svaner), måkefugler, vadere, rovfugler(ørn og musvåk) og åtseletere(kråkefugler).

Vakttelefoner ved NMBU.

Published 9. august 2021 - 15:11 - Updated 10. august 2021 - 9:49