“En morsom omvei” blir forskningsprosjekt!

Det hele startet våren 2020, hvor Sparebankstiftelsen DNB bevilget 15 millioner til prosjektet En morsom omvei. I løpet av høsten 2020 ble alle kommuner på Østlandet invitert til å søke om støtte til etableringen av kreative og inkluderende møteplasser. 38 søknader ble levert, hvor til slutt 7 kommuner er valgt ut. De syv prosjektene vil motta mellom 1-2 millioner hver til realisering av nye, morsomme omveier i sin kommune.

Ny kunnskap om nye møteplasser for aktivitet 


Med oss i dette prosjektet har vi Asplan Viak og NMBU. Sistnevnte har nå fått innvilget 15 millioner kroner fra Norges forskningsråd sin utlysning «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv”. Dette forskningsprosjektet skal skje i samarbeid med FolkehelseinstituttetSyddansk Universitet, Asplan Viak og oss. Målet er å få ny kunnskap om etableringen av nye møteplasser for aktivitet – i de syv utvalgte kommunene.

 - Dette er stort! I løpet av disse årene vil vi sitte igjen med unik kunnskap, verktøy og programvare som kartlegger bruk og nye metoder for evaluering og måling av slike nærmiljøtiltak. Dette tror vi vil være til stor hjelp og nytte for alle landets kommuner, og andre som jobber med tilrettelegging for aktivitetsvennlige nærmiljøer, sier Vegard Sines Petersen (Tverga), prosjektleder for EMO.

Undersøke prosessene


Forskningsprosjektet er delt i tre fokusområder. Første del er å undersøke prosessene som foregår i de utvalgte kommunene, i forbindelse med utvikling av prosjektene. Vi skal se på alt fra planlegging, behovsvurdering, medvirkning, samskaping og realisering –  til vedlikehold av møteplassene.

I tillegg skal prosjektet utvikle og teste verktøy for innbyggerinvolvering og behovskartlegging.

Bruken av møteplassene


Det andre fokusområdet er å kartlegge hvem som bruker møteplassene og hvordan de brukes. Videre skal betydningen av møteplassenes utforming, design og nærmiljøfaktorer i områdene rundt møteplassene studeres. Det skal gjøres observasjoner på møteplassene i ulike tidsrom og årstider slik at vi får kunnskap om brukergrupper, aktiviteter og når møteplassene blir mest og minst brukt.

Det skal også utvikles en programvare som vil bli tilgjengelig for kommuner som ønsker å kartlegge bruk av sine møteplasser over tid.

Innvirkning på folkehelsa


Det tredje, og siste fokusområdet er å frembringe kunnskap om betydningen av slike møteplasser for nærmiljø og folkehelse. Hvilken innvirkningen har møteplassen på innbyggernes nabolagstilfredshet, tilhørighet, fysisk aktivitet, sosial kontakt, trivsel og livskvalitet? Dette kartlegges gjennom blant annet spørreundersøkelser før og etter åpning av møteplassene for å undersøke mulige endringer.

Denne kunnskapen skal også bidra til å utvikle nye metoder for hvordan kommuner kan evaluere og måle betydningen av nærmiljøtiltak for helse og livskvalitet.


- Vi er så glade for å få mulighet til å få forske på dette viktige temaet sammen med så mange kompetente og spennende fagmiljøer, og å få lov til å samarbeide med kommunene, sier Camilla Ihlebæk (NMBU), prosjektleder for forskningsprosjektet. 

- Helse skapes der menneskene bor og lever sine liv, og møteplasser for aktivitet og sosiale interaksjoner i nærmiljøet er viktig for å skape god folkehelse. Nå får vi muligheten til å få mer kunnskap om dette!

__________________________________________

Dette er En morsom omvei!

Published 2. august 2021 - 11:59 - Updated 9. august 2021 - 11:36