Rice på plass i rektorjobben

Den nyslåtte NMBU-rektoren har allerede klare tanker om hva som vil bli hovedlinjene i arbeidet hans framover.

- NMBU har en helt enestående faglig profil som ingen andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge har. Vi skal befeste og utvide vår posisjon som bidragsyter i den bærekraftige samfunnsutviklinga, også internasjonalt. Kjernen i dette er å fortsette å satse på kvalitet i verdensklasse. Og ikke minst å utnytte til fulle at vi nå er et samlet universitet med mye flunkende ny infrastruktur og med partnere rundt oss som vi skal utrette mye sammen med, sier Rice.

Vil øke innovasjonstakten

Rice mener NMBUs sterke fagmiljøer og måte å samarbeide med omverdenen sin på, gir et unikt utgangspunkt for å lykkes med oppgaven.

- Vi skal jobbe sammen for å tilby utdanning i verdensklasse til mange ivrige unge mennesker som skal ut i verden og løse de store utfordringene på nye, annerledes måter. Og vi skal få til enda mer fremragende forskning. Ikke minst skal vi sammen få til enda høyere grad av kommersialisering av kunnskapen vi får fram, sier Rice.

Han er ikke i tvil om hvor man må starte for å lykkes med å oppnå dette.

 Må starte med studentene

- Jeg går ydmykt til jobben. Hvordan vi skal gå fram skal jeg finne ut i samarbeid med alle mine NMBU-kolleger, og ikke minst: sammen med studentene. Det er dem vi må starte med om målet er høy kvalitet i hele kunnskapskjeden. Hele økosystemet for kunnskap må være integrert. Vi må trekke studentene inn i forskninga. Og studentreisen må være preget av kontakt med nyskaping og entreprenørskap, slik NMBU allerede er så god på å gjøre, sier Rice.

Vil se ut

Han ser fram til å jobbe målretta med å utvide NMBUs nettverk av samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

- Om all den nye kunnskapen vi utvikler virkelig skal få prege samfunnet, må vi jobbe målretta for å finne muligheter for samarbeid og for å forstå hvordan vi kan innrette vårt bidrag best mulig etter samfunnets behov. NMBU har vært vant til å samarbeide med omverdenen sin siden starten for over 160 år siden, så dette er ingen ny måte å tenke på for dette universitetet. Det blir veldig spennende å få være med og videreutvikle NMBUs helt unike prosjekt, sier Rice.

Published 2. august 2021 - 11:42 - Updated 2. august 2021 - 11:46