EBRAINS på veikart for europeisk forskningsinfrastruktur

Det europeiske flaggskipprosjektet Human Brain Project (HBP) har blitt tilskrevet en avgjørende rolle for fremtidens hjernevitenskap og utvikler forskningsinfrastruktur for hjerneforskning.

EBRAINS bygger på på arbeidet som utføres av Human Brain Project-teamene innen digital nevrovitenskap, hjernemedisin og hjerneinspirert teknologi. Forskere ved NMBUs Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) har i snart ti år bidratt til utviklingen av EBRAINS som europeisk infrastruktur for hjerneforskning gjennom deltakelse i EUs Human Brain Project.

Arbeidet har nå nådd et viktig milepæl da European Strategy Forum on Research Infrastructures har tatt EBRAINS opp på sitt prestisjetunge veikart for utvikling av europeiske forskningsinfrastrukturer.

Med sin omfattende kompetanse innen hjernesimulering er REALTEK tungt involvert i EBRAINS. I alt ni forskere og ingeniører ved fakultetet arbeider i EBRAINS, til dels i  ledende roller:

Forsker Susanne Kunkel leder Service Category Brain Modeling and Simulation, professor Gaute Einevoll driver utvikling av metoder for modellering av elektriske felt i hjernen, og professor Hans Ekkehard Plesser leder prosjektets High-Level Service Team.

EBRAINS-teamet ved REALTEK krysser nå fingrene for å få støtte til langsiktig arbeid med EBRAINS gjennom Forskningsrådets infrastrukturprogram. 

 

Published 2. juli 2021 - 13:17 - Updated 2. juli 2021 - 16:02