Skatteforsk med i det nye "Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser"

Mandag 28. juni ble det offentliggjort at Finansdepartementet går i retning av å opprette et uavhengig finanspolitisk råd.

Et slikt råd eksisterer allerede i flere Europeiske land, som blant annet Finanspolitiske Rådet i Sverige (2007) og Det Økonomiske Råd i Danmark (1962), men er nytt i Norge.

Rådet settes ned ved å utvide mandatet til det som tidligere het Utvalget for modell og metodespørsmål, som har eksistert siden 2011.

I tillegg til modell- og metodemessige spørsmål skal utvalget fremover også gi faglige råd om finanspolitikken. Utvalget skal vurdere langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med de hensynene. I tillegg bytter utvalget navn til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser. Årlig skal det leveres en offentlig uttalelse med deres vurderinger av finanspolitikken som føres.

«Utvidelsen av mandatet gjør at utvalget kommer til å likne litt mer på de finanspolitiske rådene som er vanlig i mange land i Europa, men i et mindre format. Jeg håper at de faglige og uavhengige rådene utvalget kommer med, vil være til nytte for finanspolitikken», sier utvalgsleder Steinar Holden i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Skatteforsk-leder Annette Alstadsæter, som også sitter i Sveriges finanspolitiske råd, er nytt medlem i det rådgivende utvalget.

Alstadsæter har til E24 tidligere uttalt seg positivt til et finanspolitisk råd som et virkemiddel for langsiktighet i oljepengebruken.

Et norsk finanspolitisk råd vil kunne «bidra til økt offentlig budsjettdisiplin og til å synliggjøre hva offentlige tiltak koster for samfunnet», samt at «Det er viktig for den offentlige debatten å ha en uavhengig og åpen evaluering av både den økonomiske politikken og av de vurderingene som ligger bak», sa Alstadsæter til E24 i januar.

Det nye utvalget består av ti medlemmer, og ledes av Steinar Holden (UiO). De øvrige medlemmene Thomas von Brasch (SSB), Erika Färnstrand Damsgaard (Konjunkturinstitutet, Stockholm), Amund Holmsen (Finansdepartementet), Nina Larsson Midthjell (Norges Bank), Linda Nøstbakken (SSB), Peter Stephensen (Danish Research Institute for Economic Analysis and Modelling, København), Øystein Thøgersen (NHH), og Ragnar Torvik (NTNU). 

 

Les mer om utvalget og mandatet her.

Published 30. juni 2021 - 15:19 - Updated 16. juli 2021 - 13:55