Studentene fikk Falsen-prisen

Falsenprisen blir delt ut hvert år siden 1975 av Lions Club Ås til personer og organisasjoner som en påskjønnelse for fremragende innsats i Ås kommune.  I begrunnelsen står det blant annet at «studentene gir Ås livskraft og lekenhet og gjør at den lille bygda vår står ut som en stjerne blant mylderet av tettsteder i Norge».

 

Ekstraordinær innsats

I talen under overrekkelsen sa Løken at det aldri har manglet kandidater, og at prisen henger høyt.

- Å få prisen krever en helt ekstraordinær innsats av en eller få, eller en samlet ekstraordinær innsats av mange. Årets pris gis til en gruppe mennesker som legger inn en stor innsats, men som får lite jordisk betaling igjen for sitt arbeid.

Foto
Bonsak Hammeraas

- Har ofret mye for andre

Løken framhevet at studentene har vært gode på å ta vare på andre gjennom det tøffe pandemiåret.

- Studentene har ofret mye for å først og fremst ivareta andres helse under pandemien. Og jobbet jevnt og trutt for å skape gode alternative arenaer i frivilligheten, og vært oppmerksomme og vært flinke til å støtte og ta vare på hverandre når det har vært vanskelig.

Han mener studentene har all grunn til å være stolte over innsatsen sin.

– Det er også et stort offer dere studentene har gjort ved å begrense dere sosiale omgang i året som har gått. Dere har satt mye av det sosiale livet deres på vent det siste året. Og dere har, etter alle solemerker, reddet liv ved å gjøre det. Det skal dere være riktig stolte over.

Stolt studentleder

Lund mottok prisen fra president Ole Herman Winnem i Lions Club Ås. Hun er rørt og stolt over at studentene får denne utmerkelsen.

- Det er en ære å få ta imot denne prisen på vegne av mine nesten 6000 medstudenter. Begrunnelsen for at vi får den er både rørende og veldig hyggelig. Studentmiljøet vårt er mangfoldig, og jeg tror dette er den største styrken vår. Alle tar ansvar for fellesskapet på sin egen mate, i særlig stor grad det siste året. Jeg vil takke hver eneste en av medstudentene mine for innsatsen. Jeg er så stolt av dere, sier Lund.

Lund takker kommunen og innbyggerne for det gode samarbeidet.

- Som innbygger i Ås kommune kan jeg også skrive under på at dette er en vertskommune som lytter til og samarbeider med studentmiljøet. Ås commune og innbyggere spiller på lag med oss studenter. Slik har studentmiljøet fått rom og mulighet til å utvikle seg, til å vokse og bli det det er i dag.

Studenttingsleder Tuva Todnem Lund takker på vegne av studentene for Falsen-prisen.

Foto
Bonsak Hammeraas

Takk fra NMBU-ledelsen

- Dette var en høyst velfortjent pris, mener Beredskapsleder og administrasjonsdirektør Lars Atle Holm. Han er klar på at studentenes innsats i beredskapsarbeidet det siste året har vært avgjørende.

- Vi hadde ikke klart å holde smittetrykket nede hadde det ikke vært for studentenes innsats. De har ofret veldig mye og har all grunn til å være stolte av seg selv, sier Holm.

Rektor Sjur Baardsen ved NMBU stemmer i.

- At studentmiljøet i Ås er sterkt og rikt, er godt kjent langt utenfor kommunegrensene. Det siste året har mange flere også sett tydelig hvor gode studentene er, ikke bare på å samhandle med det store fellesskapet, men også på å vise vei. NMBU-studentene har levert over forventning i en tøff tid. De har absolutt fortjent prisen og en stor takk fra oss alle, sier Baardsen.

Published 18. mai 2021 - 12:04 - Updated 18. mai 2021 - 12:04