Curt Rice ansatt som rektor ved NMBU

- NMBU har fantastiske og viktige ambisjoner. Det er modig å gå for posisjonen som bærekraftsuniversitetet. NMBUs sterke fagmiljøer og måte å samarbeide med omverdenen sin på, gir et unikt utgangspunkt for å få dette til. Målene er tydelige og utfordrende, og de krever at alle er med og løfter sammen. Jeg ser veldig fram til oppgaven med å lede dette arbeidet og styrke NMBUs posisjon og bidrag til samfunnsutviklingen sammen med kolleger og studenter, sier Rice.

 

- Kunnskap avgjørende

I 2015 ble Curt Rice ansatt som rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Under hans ledelse fikk institusjonen universitetsstatus og byttet navn til OsloMet – storbyuniversitetet i 2018. Rice er professor i lingvistikk, og fra 2002 etablerte og ledet han Senter for fremragende forskning i teoretisk lingvistikk ved Universitetet i Tromsø. I 2008 ble han prorektor ved UiT. Rice har ledet Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning siden 2014.

- Gjennom disse erfaringene og flere andre, har jeg opparbeidet et brennende engasjement for høyere utdanning og forskning som nøkkel til samfunnsutvikling. Derfor gleder jeg meg enormt til å gå inn i rollen som rektor ved et universitet som har den faglige tyngden til å kunne bidra til å løse fremtidens utfordringer, sier Rice.

 

Skal realisere samlokaliseringa

- I den kommende perioden skal NMBU starte arbeidet med å realisere de faglige og ressursmessige gevinstene ved at Veterinærhøgskolen endelig samlokaliseres med resten av universitetet på Campus Ås. NMBU har fått et stort og tydelig samfunnsoppdrag i å hente ut det potensial og oppfylle de politiske forventninger som ligger til grunn for beslutningen om å flytte Veterinærhøgskolen til Ås og investere i et moderne og fremtidsrettet nytt bygg.

Dette krever tydelige prioriteringer internt, men også et målrettet samarbeid med partnere på Campus Ås og ellers i sektoren. Dette gir rom for økte tverrfaglige satsinger, som igjen støtter opp om NMBUs ambisjoner om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Rice har en bakgrunn og erfaring som viser at han er i stand til å realisere store utviklingsprosjekter og samtidig løfte en stor kunnskapsorganisasjon. Veldig mye er på plass i NMBUs strategiske satsing. Rice er med sine erfaringer en leder som kan ta NMBU de nødvendige skrittene videre, sier styreleder Siri Hatlen.

 

Stor takk til avtroppende rektor Sjur Baardsen

- På vegne av et samlet styre vil jeg rette en stor takk til rektor Sjur Baardsen som tok på seg ansvaret da Mari Sundli Tveit gikk av midt i sin siste åremålsperiode. Sjur har på en trygg og stødig måte ledet NMBU gjennom disse snart to årene som også har vært preget både av pandemi og mye arbeid knyttet til ferdigstillelse av nybygget og flytting av Veterinærhøgskolen til Ås.

Vedtaket ble fattet med ni mot to stemmer. Mindretallet bestående av Birger Svihus og Ruth Haug ønsket en videre tilsetting av Sjur Baardsen.

Published 5. mai 2021 - 10:04 - Updated 6. mai 2021 - 11:25