Disse vil gjøre akvakulturutdanningen enda bedre

Disse to kanonene innen akvakulturnæringen kommer til å sikre en solid næringsrelevans for studiet.

─ De kjenner jo bransjen ut og inn, både i Norge og i utlandet, og kommer til å ha viktige roller når det gjelder skjæringspunkt akvakultur og bærekraftig forretningsutvikling. De kjenner veldig godt hvor skoen trykker, og hvor det er store kunnskapsbehov, sier professor Turid Mørkøre, som er leder for programrådet i akvakultur ved NMBU.

Alf-Helge Aarskog og Einar Wathne er begge utdannet ved NMBU, eller NLH, som var navnet tidligere.

Alf-Helge Aarskog har en mastergrad i akvakultur og etterutdanning fra Harvard Business School, og har vært konsernsjef i både Lerøy Seafood Group og MOWI, tidligere Marin Harvest.

Einar Wathne har, i tillegg til mastergrad i akvakultur, også en doktorgrad innen fiskefôr. Han har jobbet i fôrindustien i over 30 år, vært konsernsjef i EWOS og president i Cargill Aqua Nutrition og nå de siste to årene jobbet i næringen med rådgiver- og styreroller.

Det er først og fremst innen fagområdet anvendt akvakultur de to skal bidra med sin kunnskap. Anvendt akvakultur ligger i skjæringspunktet mellom biologisk akvakulturproduksjon og forretningsutvikling, og tar for seg tema innen norsk og internasjonal akvakultur som miljø, fiskevelferd, bærekraft, økonomi- og ledelse, forretningsmodeller, forhandlinger og beslutningsprosesser.

Vil gjøre studentene attraktive i arbeidsmarkedet

De vil ha aktive roller som veiledere og mentorer i «Real World Cases», casestudier basert på virkelige fremstillinger. Mentorrollen gir studentene mulighet til å lene seg opp mot ekspertisen, men det krever først og fremst egeninnsats fra studentene i en studentaktiv læringsprofil.

─ Undervisningen i anvendt akvakultur, som gis studenter på masternivå, har til hensikt å gjøre studentene selvstendige og i stand til å koble teori og praksis - og derved attraktive i arbeidsmarkedet, sier Mørkøre.

Aarskog har vært sentral i utviklingen av kurset i anvendt akvakultur. Wathne har hatt en sentral rolle som medlem av evalueringskomiteen som har vurdert akvakulturutdanningen ved NMBU.

─ Vi har allerede implementert komiteens verdifulle innspill til forbedringer, sier Mørkøre.

Framgang i næringen er knyttet til talentene som rekrutteres

På spørsmål om grunnen til at de ønsker å bidra i akvakulturutdanningen legger Wathne vekt på at han som leder i næringslivet har lært at framgang i stor grad er knyttet til de talentene som rekrutteres og videreutvikles i virksomhetene.  For næringens suksess er avhengig av å tiltrekke seg de beste kandidatene, og at de blir gitt den beste og mest oppdaterte opplæringen.

─ Det er meningsfylt å kunne dele kunnskap og erfaring fra et langt liv i næringen med unge, kunnskapssultne studenter. Jeg har lyst til å komme tilbake til NMBU, der jeg selv er utdannet og som er en institusjon som har vist at de kan utdanne flinke kandidater til næringen.

Wathne har som målsetting å bidra med oppdatert, aktuell og næringsrelevant kunnskap, og å bidra til arbeidsmetoder som gir varierte og engasjerende måter å overbringe kunnskap på.

 ─ Jeg ser fram til å veilede studenter til å finne fram i tilgjengelig ny kunnskap, bearbeide og analysere materialet, og at vi sammen skal jobbe med virkelighetssituasjoner og case, sier Wathne.

Verdens beste akvautdanning

Aarskog er motivert av NMBU/BIOVIT sin visjon om å skape den beste akvakulturutdanningen i verden, for næringen er i sterk vekst og trenger globalt mye påfyll av kompetanse.

Han mener det er behov for de beste hodene og hendene til akvakultur for å lykkes med klimamål og en gradvis dreining til en mer klimavennlig matproduksjon.

─ Jeg har mulighet til å bidra, og hva er mer meningsfullt enn å få være med å gjøre verden til et litt bedre sted, gjennom å få til økt produksjon av bærekraftig mat?

Og han ser behovet for å ha motiverte, kunnskapsrike samt handlingsorienterte unge mennesker for å få det til.

─ For min del er det ikke mye som er mer meningsfullt enn å legge til rette for, og være med på å skape verdens beste utdanning innen akvakultur, sier Aarskog.

Studentene en solid forberedelse til yrkeslivet

Dekan ved Fakultet for biovitenskap på NMBU, Kari Kolstad, er svært glad for å ha rekruttert de to næringslivslederne til NMBU og akvakulturutdanningen.

─ Med disse to på laget får studentene en solid forberedelse til det de møter når de kommer i jobb. Alf-Helge og Einar er også viktige for vår strategiske utvikling av fagmiljøet, sier Kolstad.

Published 30. April 2021 - 13:13 - Updated 5. mai 2021 - 10:16