Energiseminaret 2021 - Sjøveien til en grønn framtid

Sjøveien til en grønn framtid

12. og 13. mars 2021  vil seminaret samle studenter, næringsliv og andre klimainteresserte til et inspirerende og sosialt digitalt arrangement med foredrag, bedriftstands og spennende debatter. Årets tema handler om havet og hvordan globale klimaendringer medfører store ødeleggelser av naturen både på land og til havs. Energiseminaret 2021 vil kaste lys på utfordringer og muligheter for klima og energi som finnes til havs.

Påmelding til seminaret

Du melder deg på Energiseminaret via denne lenken.

To dager for klimaet

Energiseminaret er et to-dagers seminar som årlig arrangeres av studenter ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet.

Få med deg paneldebatten under Energiseminaret.

Foto
Energiseminaret NMBU

Spennende foredragsholdere

Tema for paneldebatten er “Petroleumsindustriens fremtid”, og vil undersøke og belyse problemstillingen Norge står ovenfor som både oljenasjon og grønn pilot. Hvor fort, og hvordan, kan vi på fornuftig vis fase ut olje og gass? Debatten vil representere ulike vinkler innenfor næringslivet på dagens energisituasjon, samt utvikling og utfordringer ved overgangen til fornybare ressurser.

 Ordstyrer er Knut Einar Rosendahl (Professor, NMBU)

 Debattantene er:

  • Kristin Halvorsen (Direktør ved CICERO Senter for klimaforskning),
  • Geir Austigard (Chief Executive Officer ved Moreld),
  • Jørgen Randers (Professor ved BI),
  • Alis Helene Tefre (Prosjektleder Det store bildet, Norsk Olje og Gass)

Les mer om resten av programmet på nettsidene til Energiseminaret.

Published 3. mars 2021 - 14:55 - Updated 16. mars 2021 - 15:14