Insektsundervisere stakk av med pris

Offentligjøringen av prisvinnerene fant sted under Læringsfestivalen og digitalt høstet de tre prisvinnerene mye ros for sin innsats. Rektor Sjur Baardsen og prorektor Solve Sæbø var tydelig stolt over sine medarbeidere og innsatsen de har lagt ned i en årrekke. Og til en improvisert trommevirvel ble prisvinnerene annonsert i det digitale møtet. (Se videoklipp litt ned i saken).

-  Fagmiljøet har gjort et viktig utviklingsarbeid som kan ha overføringsverdi til andre tilsvarende store laboratorie- og feltkurs på NMBU. Universitetet har mange laboratorie- og feltkurs, og det er viktig å overføre erfaringene fra dette prosjektet til andre emner, sa rektor Sjur Baardsen som en del av begrunnelsen.

Han gratulere trioen som også har arbeidet med å utvikle skriving og skrivetrening hos studentene. Det ble også poengtert at modellen som benyttes  kan være en inspirasjonskilde for andre fagmiljø ved NMBU

- Gratulerer til dere alle tre, sa Baardsen.

Fornøyde vinnere

NMBUs utdanningspris deles ut hvert andre år. I 2020 var det seks nominerte til prisen. Prisen gis av Universitetsstyret og prisvinnerne får 100 000 kroner. I 2020 går prisen til Entomologi-undervisningen ved MINA: Hvordan skape progresjon, variasjon og nivåtilpasset læring innen et tema?

- Tusen takk for tilliten vi har fått ved at dere tildeler oss denne prisen. Vi følger virkelig en lang tradisjon av driftige damer her ved NMBU, sa en glad Tone Birkemoe.

Lærertrioen har i en tid der andre utdanningsstder har bygget ned entomologi-undervisningen stått på. De har skapt inspirerende og god solid undervisning. De har med sin innsats utviklet NMBUs lange tradisjon for laboratorie- og feltundervisning. Og trioen har tydeligvis truffet særdeles godt med sin undervisningsbrodd.

 

Her er det andre nominerte til Utdanningsprisen 2020

 • Kristian Sørby Omberg og Ola Sørby Omberg. Eik lab - senter for studentinnovasjon
  Studentprosjekter fra næringslivet - økt arbeidsrelevans i høyere utdanning ved REALTEK.
 • Siri Fjellheim - Forskningsbasert undervisning i Siri Fjellheim sin forskningsgruppe ved BIOVIT.
 • Peter Aleström og Charles McL. Press e-ZFapp  a template for student active learning ved VET.
 • Tone Birkemoe, Tone Granerud og Nina Trandem. Entomologi-undervisningen ved MINA.
  Hvordan skape progresjon, variasjon og nivåtilpasset læring innen et tema?
 • Bachelor i kjemi og bachelor i bioteknologi. Kreative tiltak for å gjennomføre eksperimentell
  undervisning under kritisk begrensende forhold og visuell stimulering for økt forståelse av teori ved KBM.
 • Knut Bjørn Stokke og Morten Clemetsen. Undervisningsmodell for «Regional landskapsplanlegging og lokal samfunnsutvikling» ved LANDSAM.

Komiteen som har vurdert nominasjonene har bestått av:

Arne Grimenes, REALTEK
Elin Kubberød, HH
Edvin Østergaard, ILU
Ina Maria Finnerud, student/studentrepresentant til fakultetsstyret LANDSAM
Magnus Dybdahl, student/medlem i Studenttingets arbeidsutvalg

Universitetsstyret gjorde sitt vedtak like før jul, mens selve kunngjøringen av prisen ble gjort under Læringsfestivalen.

Les hele komitéens begrunnelse:

Komitéen fremhever at søknaden for prosjektet som innstilles som vinner av Utdanningsprisen 2020, er god og velskrevet. Søknaden utdyper godt de etterspurte punktene og er tydelig og konkret. Beskrivelse av gode eksempler utfyller søknaden. Tiltaket viser et programmiljø som sammen med studenter har tatt et helhetlig grep innenfor fagområdet entomologi. Her er det gjort endringer som både griper inn i det sosiokulturelle, det tverrfaglige og det faglige læringsmiljøet.

Prosjektet bidrar til å videreutvikle NMBUs lange tradisjon for laboratorie- og feltundervisning og viser hvordan man kan implementere en samlet økologisk tankegang i et utdanningssamarbeid. Det er imponerende at det er tatt et holistisk perspektiv og helhetlig grep på omleggingen av entomologi-undervisningen. Blant annet har fagmiljøet gått nøye inn i sammenhengen mellom flere emner som bygger på hverandre, noe som igjen vil bidra til positiv progresjon på programnivå.

Fagmiljøet har gjort et viktig utviklingsarbeid som kan ha overføringsverdi til andre tilsvarende store laboratorie- og feltkurs på NMBU. Universitetet har mange laboratorie- og feltkurs, og det er viktig å overføre erfaringene fra dette prosjektet til andre emner. Prosjektet er utviklet med stor bredde av studenter, vitenskapelige og tekniske ansatte samt eksterne. Denne forankringen og gjennomføringen av tiltaket er et godt eksempel på hvordan god studiekvalitet kan utvikles som andre emner og fakulteter kan hente inspirasjon fra.

I tillegg er tiltaket er svært godt forankret i universitetets læringsfilosofi. Et eksempel er aktive møteplasser mellom studenter, ph.d.-kandidater og vitenskapelige og tekniske ansatte allerede fra starten av studiene. Dette skaper et felles sosiokulturelt læringsmiljø som er motiverende for læring og positivt på studieprogramnivå, og det gir studentene et bedre eierforhold til studiene. Slik skaper prosjektet tidlig faglig identitet for studentene. Prosjektet er også et eksempel på at studenter får jobbe tverrfaglig med studenter fra andre fagområder tidlig i studiene.

Betydelig kreativitet i gjennomføringen av tiltaket og mange lærings- og vurderingsformer gjør fagstoffet tilgjengelig og engasjerende for studentene. Komitéen trekker også frem den tidlige og mangfoldige skrivetreningen studentene får med øvelse i faglig formidling og kritisk tenking. Skriving er en viktig kjernekompetanse for videre studier, og denne modellen for skrivetrening kan være en inspirasjonskilde for andre fagmiljø ved NMBU.

Published 26. januar 2021 - 16:57 - Updated 27. januar 2021 - 12:36