Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

Tirsdag denne uken er Annette Alstadsæter fra NMBU Handelshøyskolen én av syv økonomer fra anerkjente institusjoner fra hele verden som er invitert til å gi råd til regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner.

Tema for møtet er hva vår egen og andre lands håndtering av koronakrisen lært oss om hvordan økonomiske tiltak bør utformes når smitteverntiltakene skal fases ut og vi skal tilbake til en mer normal hverdag?

Noen må betale i fremtiden

– Mitt hovedbudskap er at vi må snakke mer om hvordan vi skal betale for dette. I Norge ser vi ut til å mangle en forståelse for at krisepakkene faktisk koster. I andre land ser man at statsgjelden øker og har større fokus på hvordan man skal komme tilbake til normalen, og man diskuterer hvordan man kan redusere underskuddet og øke skatteinntektene, for eksempel gjennom innføring av formuesskatt eller fjerning av skattesmutthull. Her i Norge virker det som om vi bare drar gullkortet og bruker oljepengene som om det skulle være gratis, sier Alstadsæter.

I en kronikk i Dagens Næringsliv (lenke) slår hun fast at dette slett ikke er gratis.

– Jo mer vi bruker av oljepengene i dag, jo mindre avkastning blir det til å dekke offentlige utgifter i fremtiden. Det er dagens unge som må betale for denne støttefesten, enten i form av reduserte goder og/eller økte skatter, sier Alstadsæter.

Hun mener vi ikke kan utsette denne diskusjonen til fremtidens politikere.

– Vi må snakke om hvordan vi skal betale for støtte-gildet allerede nå, slik at byrden kan fordeles på alle, skriver hun i kronikken.

Viktig anerkjennelse av arbeidet som foregår på NMBU

Alstadsæter setter pris på at regjeringen ønsker å bruke kompetansen som finnes på NMBU i slike sammenhenger.

– Dette er en annerkjennelse av den langsiktige satsingen til NMBU på politikkrelevant forskning. Målet for forskningen vår ved SKATTEFORSK – Senter for skatte- og adferdsforskning ved Handelshøyskolen er å gi politikerne et bedre og kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag, sier Alstadsæter. Det er da inspirerende for det videre arbeidet vårt å nå få anledning til komme med direkte innspill til den økonomiske politikken, sier hun

Også NMBU-rektor Sjur Baardsen synes dette er positivt.

– Ett av de tre samfunnsoppdragene til universiteter og høyskoler handler om å formidle kunnskap og fremme anvendelse av vitenskap i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Vi har noen ved NMBU som bidrar sterkt til dette. Annette er en av dem. Høyaktuelt tema, topp timing, kremen av møtedeltakere. Kan ikke bli bedre, slår Baardsen fast.

Published 25. januar 2021 - 6:50 - Updated 25. januar 2021 - 7:03