Fortsatt ansatt rektor ved NMBU

Sju medlemmer stemte for ansatt rektor og fire stemte for valgt rektor. Representantene stemte slik:

Faglige representanter
Ruth Haug, Birger Svihus og Martin Paliocha: valgt rektor.
Kristin Olstad: ansatt rektor

Representant for teknisk-administrativt ansatte
Eivind Norum: valgt rektor

Studentrepresentantene
Børge Falleth Høysæter: ansatt rektor
Nina Vold Johansen: ansatt rektor

Eksterne representanter, alle for ansatt rektor:
Siri Hatlen, Marianne Harg, Per Holten-Andersen og Petter Arnesen.

Konsekvenser og prosess

Universitetsstyrets vedtak betyr at det ikke vil skje noen formelle endringer i styrings- og ledelsesstrukturen ved NMBU. Rektorstillingen og prorektorstillingene, som utløper på samme tidspunkt (30. juli i år), vil lyses ut i begynnelsen februar. Ansettelsesutvalget tar sikte på å gjennomføre intervjuer i mars og april og å offentliggjøre ansettelsene formelt i universitetsstyremøtet i juni.

Nåværende rektor Sjur Baardsen har følgende kommentar til vedtaket.

- Da har styret gjort sitt valg, og vi i rektorat og øvrig ledelse skal følge opp vedtaket. Det kommer til å bli mye arbeid med rekruttering framover. Jeg vet at noen er skuffet over vedtaket, og ser det som en viktig oppgave å forene alle krefter framover til det beste for NMBU og samfunnet. «Et samlet universitet» heter det i vår strategiske plan, og det skal vi leve opp til.

Historikk og praksis ellers

Da NMBU ble opprettet i 2014, hadde universitetet en hybridmodell. Rektor ble først valgt av studenter og ansatte og formelt ansatt av universitetsstyret i etterkant. I påfølgende periode hadde NMBU ansatt rektor-modell.

Blant Norges 21 statlige universiteter og høgskoler er det ti som har ansatt rektor og ekstern styreleder, og 11 som har valgt rektor, som da også fungerer som styreleder. I dagens universitets- og høyskolelov er hovedmodellen for styring og ledelse ved universitetene at rektor tilsettes av styret. Loven åpner for en alternativ modell hvor rektor velges av studenter og ansatte. Denne modellen kan styret velge ved alminnelig flertall.

Ny universitets- og høyskolelov ble utredet i av universitets- og høyskoleutvalget i 2020. Her er krav om ekstern styreleder, også ved valgt rektor, ett av forslagene. Utredningen har vært på høring, og innspillene behandles nå. Her kan du lese NMBUs innspill til forslagene.

Published 21. januar 2021 - 15:46 - Updated 21. januar 2021 - 15:58