NMBU er aktiv i konkurranse om prestisjeprosjekter i Forskningsrådet

Begge disse programmene hadde frist 18. november.

Ambisjonene og ønskene om å utføre fremragende forskning er høye og reflekterer at NMBUs forskere ønsker å posisjonere seg enda sterkere i nasjonal og internasjonal forskningsfront.

SFF

Sentre for fremragende forskning (SFF) skal fremme konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, og har utlysninger hvert femte år. Rammen for finansiering fra Forskningsrådet er 80-180 millioner kroner over 10 år. Årets utlysning har en totalramme på 1,75 milliarder kroner.

NMBUs forskere sendte sju SFF-søknader innenfor følgende temaer: genomikk og genetikk, mikrobiologi og enzymologi, hyperspektral bildeanalyse, dyrevelferd, miljøkjemi, tropisk økologi og viltforvaltning.

INFRASTRUKTUR

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) skal være med å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Satsningen har utlysninger annet hvert år og totalramme for årets utlysning er på 1,4 milliarder kroner.

Fem INFRASTRUKTUR-søknader ble sendt med følgende temaer: fiskefysiologi, plantefenotyping, jordforvaltning, landbruks robotikk og vann- og avløpsteknologi.

Forskningsrådet melder om ny rekord i antall søknader på begge disse ordningene: SFF med 161 søknader og INFRASTRUKTUR med 121 søknader.

 

 

Published 11. desember 2020 - 10:35 - Updated 14. desember 2020 - 8:35