NMBU vinner Erasmusprisen

Prisen ble offentliggjort i forbindelse med Erasmusseminaret, og består av et diplom og et velferdstilskudd på 5000 kroner som skal komme studentene til gode.
– Ved NMBU er vi svært stolte over å være Årets Erasmusinstitusjon. Det er en anerkjennelse av en satsing som er veldig viktig for oss. Denne utmerkelsen motiverer oss alle til å jobbe videre, særlig nå i COVID-19 tiden hvor det vi brenner aller mest for ligger litt brakk. Jeg takker hjertelig for utmerkelsen på vegne av hele NMBU, sier rektor Sjur Baardsen.

 Det er Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning - som deler ut prisen. De peker på at NMBU kan vise til solide resultater innenfor Erasmus+ og har hatt en fin økning sammenlignet med tidligere år, både innen desentraliserte og sentraliserte tiltak. Institusjonen gjør det bra sammenlignet med andre institusjoner av samme størrelse.

 5 gode grunner

Diku trekker frem fem grunner til at NMBU får prisen i år.

  1. NMBU har hatt en jevn økning i utgående europeisk mobilitet de siste årene, særlig knyttet til studie- og praksismobilitet for studenter. Samtidig ser vi at interessen for ansattmobilitet ved institusjonen begynner å øke.
  2. Videre har NMBU i år for første gang også fått tilslag på prosjekt innen Global mobilitet. Interessen for årets utlysning var rekordstor, og det at NMBU var suksessfull viser at institusjonen har jobbet godt med å forbedre kvaliteten på søknaden fra tidligere år.
  3. NMBU gjør det ellers også bra innen andre desentraliserte tiltak som Strategiske partnerskap. Institusjonen har fått innvilget tre Strategiske partnerskapsprosjekt i 2020, hvorav ett som koordinator og to som partner. Dette er en fin økning fra tidligere år.
  4. NMBU er en av fire norske høyere utdanningsinstitusjoner som i år har fått innvilget en kunnskapsallianse, og dette er første gang institusjonen har fått tildelt et slikt prosjekt. NMBU er den eneste institusjonen i årets tildeling som koordinerer en slik allianse.
  5. Videre har NMBU også fått tildelt et nytt kapasitetsbyggingsprosjekt som koordinator. Prosjektet bygger videre på et kapasitetsbyggingsprosjekt de tidligere fikk tildelt i nåværende programperiode.

Professor Harsha Ratnaweera er en viktig motor i utvekslingsarbeidet

Dette er et område som NMBU har jobbet målrettet med, og prisen blir tatt imot med stor glede.

 – For NMBU er mobilitet og internasjonalt orienterte studieprogram en viktig forutsetning for høy faglig kvalitet. Og det er ikke minst et viktig bidrag til internasjonal samhandling generelt. Derfor er jeg opptatt av at hele organisasjonen vår skal være med på satsinga på økt mobilitet og internasjonalisering av våre studietilbud. Da er det godt å ha et kompetansemiljø som DIKU i ryggen, sier Sjur Baardsen.

 Rektor trekker også spesielt frem engasjementet til Professor Harsha Ratnaweera ved Fakultet for realfag og teknologi. Han er en av dem som har engasjert seg sterkt i utvekslingsarbeidet ved NMBU.

 – Vi får denne prisen takket være en dyktig forsker med et stort internasjonalt nettverk og glødende engasjement. Harsha Ratnaweera var blant annet den første i Norge til å få en tildeling som koordinator på et kapasitetsbyggingsprosjekt. Harsha ser muligheter for utvikling og samarbeid overalt, og er en motivator for oss alle, sier rektor Sjur Baardsen.

 – Vårt nettverk innen vannforskning har nå vokst til 60 universiteter over 44 land. Det har vært en fantastisk reise. Jeg elsker å lære om og jobbe sammen med mennesker fra ulike land, regioner og kulturer, sier Ratnaweera i en video som ble vist under offentliggjøring av prisvinneren

Takker Studieavdelingen

 Rektor peker også på viktigheten av NMBUs dyktige studieavdeling.

– De har jobba målretta med å få flere studenter til å velge utveksling gjennom Erasmus+. De får fram fordelene ved å velge utveksling, og er tett på dem gjennom hele prosessen. Dette har gitt veldig god uttelling. Studieavdelingen, med Erasmus-teamet i spissen, fortjener en stor takk for innsatsen, sier Baardsen.

– Erasmus+-arbeidet bidra til internasjonalisering av NMBU, og at de gjestestudenter som kommer til NMBU er viktige i dette. Vi har jobbet fokusert med både å markedsføre utveksling for studenter i Erasmus+. Dette har gitt veldig god uttelling. Vi har spesielt lagt vekt på fordeler ved å reise ut gjennom Erasmus+ og har en veldig spennende studentdrevet utvekslingsblogg som motiverer flere til å reise ut. I tillegg er vi meget tett på studentene gjennom hele prosessen. Studentene kan komme innom daglig med spørsmål, sier seksjonssjef Iben Andersen ved Studieavdelingen.

Published 26. november 2020 - 11:40 - Updated 26. november 2020 - 11:42