Bruker muggsopp til å lage sunn mat av tre og fett

Egentlig vil du ikke ha den. Den gjør brød, syltetøy, frukt og ost uspiselig. Den skader huset ditt, sprer seg til inneluften og gjør deg syk.

Men muggsopp er ikke bare ekkel og skadelig. Den er også verktøyet som kan gi oss nok mat og viktige kjemikalier. Muggsopp kan også erstatte den tradisjonelle oljeraffineri med bærekraftig bioraffineri, som bidrar til økning i bioøkonomi utvikling.
Da snakker vi ikke om blåmuggost og penicillin – to av produktene der muggsoppen har gjort nytte for seg i mange år. Volha Shapaval er i ferd med å bruke muggsoppen som verktøy.
Hun gjør om såkalt lignocellulose og animalsk fett, som vi sliter med å bruke til noe fornuftig, til viktige stoffer og til næringsrikt fôr for både fisk og kjæledyr.

Fra ubrukelig søppel til restråstoff

 – I fjor begynte vi med tre nye prosjekter med muggsopp som verktøy, forteller Shapaval. Hun er førsteamanuensis ved fakultetet for realfag og teknologi på NMBU. Samtidig er hun en del av det europeiske forskningssamarbeidet Eurofung som samler soppforskere fra hele verden.

Hun begynner med rester fra slakterier, bryggerier og treforedling. Dette er stoffer som i gamle dager ble omtalt som «avfall» eller «søppel». Nå heter det «restråstoff» eller «biprodukter». Alle som sitter igjen med slikt, prøver å finne måter å bruke det på – både for å spare miljøet og for å skaffe seg nye inntekter.

I prosjektene til Shapaval bruker produkter av lignocellulose fra Borregaard – det som er igjen etter at tømmeret er blitt til alt fra papir og tekstiler til vaniljesmak og bioetanol. Det brukes restfett fra Norilia – datterselskapet som tar seg av restråstoffene fra kjøtt- og egg-konsernet Nortura. Litt restråstoff kommer også fra ølbryggingen til Ringnes.

Høy kvalitet

– Slik restråstoff har lav verdi. Vi omfromer det til muggsopp-biomasse som kan inneholde blant annet proteiner og fettstoffer. Biomassen kan brukes direkte i fôr eller mat – for eksempel i fiskefôr, og den kan også brukes som ingrediens i kjæledyrmat, forteller hun. 

– Vi har for eksempel store mengder animalsk fett i Norge på grunn av at alle vil ha magert kjøtt med mest mulig redusert fettinnhold. Animalsk fett er mettet fett. Det fettet vi produserer med muggsopp, er veldig likt planteolje og har mye høyere kvalitet enn det mettede, animalske fettet, ifølge Volha Shapaval.

Skal bli industri

Det hun arbeider med i laboratoriet på Ås, er fermentering - også kjent som gjæring. Hun undersøker svært mange forskjellige typer muggsopp for å finne de beste; de som helt trygt kan produsere mye og god olje og også andre høy-verdig komponenter.

– Nå har vi flere gode muggsopper som vi har valgt ut gjennom store screeninger. Noen av dem kan produsere opptil 75 prosent olje av biomassen. Målet er at vi skal utvikle muggsopp fermentering prosessen, og gjøre den klar for oppskalering, sier hun.

NMBU og Norce i Stavanger skal samarbeide om å prøve ut prosessen i større format. I neste omgang er Norilia interessert i å industrialisere den for å skape mer verdi av fettet sitt. – Vi vil hjelpe industrien med å etablere nye bioprosesser og konvertere restråstoff med lav verdi til biomasse med høy verdi, fastslår Volha Shapaval.

 

Volha Shapaval tar prosessen fra små petriskåler til stor industri – hun har funnet frem til de beste muggsoppene for å gjøre om industrirester til verdifulle produkter.

Volha Shapaval tar prosessen fra små petriskåler til stor industri – hun har funnet frem til de beste muggsoppene for å gjøre om industrirester til verdifulle produkter.

Photo
Georg Mathisen

 Mikroskopi bilde av muggsopp Mucor circinelloides med lipid bodies

Mikroskopi bilde av muggsopp Mucor circinelloides med lipid bodies

Photo
Gergely Kosa

 Muggsopp Mucor circinelloides dyrket på agar skål

Muggsopp Mucor circinelloides dyrket på agar skål

Photo
Læringssenter NMBU
 

Gir verden mat

Muggsopp kan være løsningen på å gi ti milliarder mennesker nok mat og klær uten å ødelegge miljøet. Det mener Eurofung-konsortiet, som arbeider med å bruke muggsopp til å lage alt fra mat og tekstiler til viktige kjemiske stoffer og mer miljøvennlige byggematerialer.

Konsortiet er en sammensluttning som består av 38 akademiske grupper fra 13 land og ni bioteknologi - og farmasiselskaper.

– Det finnes rundt seks millioner forskjellige typer sopp rundt i verden, og alle har sine spesifikke egenskaper, sier Eurofung-leder Vera Meyer, som til daglig er professor ved Berlins tekniske universitet. – Noen av dem gir oss muligheten til å utvikle en ny, innovativ, sirkulær, bærekraftig og helt biobasert økonomi.

Philipp Benz ved det tekniske universitetet i München påpeker at muggsopp allerede er viktig for å produsere enzymer som brukes til å produsere alt fra mat og medisiner til vaskemidler, papir og drivstoff. Sammen har Meyer og Benz skrevet en ny gjennomgang av alle mulighetene som de ser for seg innenfor bioteknologi basert på muggsopp.

Published 5. november 2020 - 13:20 - Updated 16. mai 2022 - 16:00