Beste oppgave ved NMBU 2019

I masteroppgaven som nå gir det gjeve prisen «Beste oppgave ved NMBU i 2019» identifiserer Hauk Liebe ulike pattedyr og fuglers rolle i spredning av planter i boreal skog. Det har han gjort ved å kvantifisere spredningsnettverket av dyr og planter, og sett på hvordan frøene «haiker» med ulike dyrearter.

- Det er veldig artig å få prisen. Jeg hadde ikke forventet det, men det er utrolig godt å få anerkjennelse for noe jeg har brukt mye tid på, sier Hauk Liebe.

Hauk Liebe , vant prisen for beste studentoppgave 2020 . Han var student ved MINA , NMBU og jobber i dag i artsdatabanken. Det er rektor Sjur Baardsen som delte ut prisen (v)

Foto
Håkon Sparre

Ville dyr hjelper til

Liebe studerte Naturforvaltning ved NMBU og får skryt for sin innsats med masteroppgaven. Resultatene i oppgaven til Liebe viser blant annet at brunbjørn, mår og rødrev er avgjørende for å gi frøene god transport i skogen. Ved hjelp av dyrene får plantene muligheten til å opprettholde et godt spredningsnettverk av viktige plantearter i boreal skog.

- Jeg har fått en bevisst holdning til at det viktig med god forvaltning av dyr og planter for å sikre et artsmangfold. Og jeg synes det er spennende at planter er avhengige av slik forflytning av frø med dyr, sier Liebe.

Takker veiledere

Hauk Liebe, har vært naturforvaltningsstudent ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU, og Sam Steyaert og Kari Klanderud har vært Liebes veiledere. Og god veiledning har Liebe satt stor pris på.

- Jeg er svært takknemlig for hjelpen fra mine veiledere. Jeg vil rette en stor takk til Sam Steyaert og Kari Klanderud, sier han.

Rektor gratulerer prisvinner og veiledere

Prisen ble offentliggjort og delt ut under et universitetsstyremøte. I tillegg fikk Liebe anledning til å presentere sitt arbeid for styret. Det ga både applaus og gratulasjoner. Og selv skryter Liebe av sin tid ved NMBU.

- Jeg trivdes veldig godt på NMBU. Jeg hadde det fint sosialt og det var lett å komme i kontakt med andre. NMBU har et bra fagnivå og jeg satte stor pris på at det er veldig lett å prate med forelesere eller andre om en lurer på noe.  Jeg fikk den kunnskapen jeg ville ha, sier Liebe.

Hauk Liebe får i forbindelse med prisen 25 000 kroner og et diplom fra NMBU.

Fikk jobb umiddelbart

Prisvinneren arbeider i dag ved Artsdatabanken og arbeidet er direkte relatert til kunnskapen han fikk underveis i studiene ved NMBU.

- Jeg begynte i august samme år som jeg var ferdig. Utdanningen fra Ås passer godt med det jeg gjør i Artsdatabanken. Akkurat nå arbeider jeg med Artsprosjektet som handler om å følge opp forskning på ulike artsgrupper som ikke er så kjent i Norge.

Oppgaven har imponert komiteen.

Det er flere ting som gjør at denne oppgaven utmerker seg, skriver vurderingskomiteen.

«Komiteen er imponert over det omfattende felt- og laboratoriearbeidet som er gjennomført, og det ligger et svært godt og systematisk arbeid bak datainnsamlingen. Oppgaven er videre godt strukturert og lett å følge, og Liebe diskuterer og analyserer tidligere studier og egne resultater på en utmerket måte. Oppgaven viser en selvstendig og nytenkende student med høy modenhet, og komiteen vurderer Liebe sin oppgave som solid og helstøpt. Komiteen er imponert».

 

 

 

Published 29. oktober 2020 - 12:09 - Updated 30. oktober 2020 - 10:19