Montys magiske maskin

Hansketrøbbel i kassa
En kveld i 2015 stod australieren Monty Hatfield i kø foran kassen på en bensinstasjon et sted på Østlandet. Den unge ekspeditøren bak disken skulle håndtere vekslepenger, burgersteking og salg av ukeblader om hverandre og engangshansker måtte av og på mellom oppgavene. Køen vokste, og NMBU-studenten Monty funderte mens han ventet:

«Dette må kunne gjøres mer hygienisk og mye, mye fortere», tenkte Hatfield.

Idéen om en hanskemaskin som kunne løse problemet var født. Det tok ikke lang tid før den første prototypen var under utvikling på et av NMBUs verksteder for studenter på Ås.

 4 fordeler i en boks

De trange og krøllete nitrilhanskene som ofte benyttes der mat tilberedes og serveres, gir unødvendig mange utfordringer med hensyn til hygiene. Dette ville Monty gjøre noe med. Han laget en maskin som gjorde hanskehåndteringen lettere og som samtidig desinfiserte dem etter bruk. Hanskene kunne tas fort av og på og kunden sparte tid. Engangsbruk var blitt til flergangsbruk.

Monty og hans medhjelpere gjorde egne markedsundersøkelser som viste at noen bensinstasjoner fort kan bruke 2 – 300 par hansker om dagen. Å forlenge brukstiden på disse kunne gi betydelige miljøgevinster og senke utgiftene i bedriftene. De beregnet at gjenbruk av hansker kunne redusere totalbruken med 70%, så det var store besparelser å hente. Alle disse fordelene skulle senere vise seg å bli bekreftet hos testbrukere av maskinen.

Team Autoglove
Etter hvert som idéen begynte å ta form, så Monty at det var noen oppgaver han kunne trenge litt hjelp med å løse. Behovet for økonomistyring, patentsøknad, og markedsføring meldte seg. Et team bestående av tre studenter ble etablert. Monty selv og Carl Magnus Engelstad kom fra maskinstudiene på NMBU, mens Håvard Hansgård studerte innovasjon på Økonomi og samfunnsfag. 

Magien avsløres
Hemmeligheten med hanskemaskinen, er å la vakuum utvide hansken slik at hendene elegant kan «dyppes» ned i maskinen og komme opp fullt «påkledd». Vil man ta hanskene av, er det bare å la maskinen suge dem av og på plass i maskinen igjen. Tilstrekkelig hygienekrav blir ivaretatt ved en automatisk desinfisering av hanskene ved hjelp av UV-lys i maskinen. Da denne desinfiseringsteknikken ble testet ut i laboratorium, viste det seg at den ga en kraftig reduksjon av bakterier. UV-lys virker også mot virus og dette gjør metoden høyaktuell etter utbruddet av Covid19.

Hvordan får man disse av og på i løpet av noen få sekunder? Monty Hatfield spurte seg selv og fant svaret.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Mannen bak maskinen
Monty Hatfield er en student med mye praktisk erfaring. Han vokste opp på en gård i NSW Australia med 8 kilometer til postkassen. Der lærte han hvordan man lager sine egne løsninger. Når familien skulle sette opp sitt eget hus, var det helt naturlig å starte med å bygge et sagbruk.

Monty ble sveiser og senere lokket av kjærligheten til Sortland i Vesterålen, men var stadig på reisefot. Han har arbeidet i en rekke land for Leger uten grenser med teknikk knyttet til strøm, vann, biomedisk utstyr, ambulanser, og bygninger han har hatt ansvar for.

Ta deg tid
I 2014 startet Monty sitt maskiningeniørstudium her på Ås og oppdaget raskt at de oversiktlige forholdene på universitetet bød på fordeler.

«Tilgang på verkstedsplass, hjelp til utvikling og nærheten til forskerne og veilederne på NMBU er i en særstilling. Dette skiller seg klart fra mine erfaringer fra Australia», forteller Monty og fortsetter: «Studiet mitt har tatt litt ekstra tid på grunn av innovasjonsprosjekter, men jeg vil absolutt anbefale andre studenter å engasjere seg i prosjekter de brenner for. Min erfaring fra arbeidslivet er at de som står øverst på lista når jobber skal deles ut, er de med praktisk erfaring og engasjement.»

Flere jern i ilden
«Du må se denne!», sier Monty i en pause i videoopptakene våre. Han kommer dragende på et langt rør og er utstyrt med en dykkerlignende flaske på ryggen. Det er en støvsuger for sigarettstumper mellom brostein. Monty har også dialog med store produsenter av sportsutstyr i forbindelse med en unik ventil som skal kunne gjøre oppblåsbart sportsutstyr mer stabilt og sikkert. Det er mye vakuum og luft involvert i Hatfields prosjekter, men det er praktisk og håndfast innovasjon han byr på.

Hatfield programmerer strømstyring på Realteks verksted

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Ut i verden
AutoGlove-prosjektet sprang altså ut fra studentmiljøet på Ås og deres EcoCentric Innovation AS. Det er gjort avtaler om produksjon og salg av Autoglove med Rustfrie Bergh AS i samarbeid med Topro Electronics AS.

«Akkurat nå jobber vi med flere utenlandske markeder. Vi har fått en distribusjonspartner innen laboratorieutstyr med mange års erfaring og distribusjon i hele Skandinavia», sier Monty
Autoglove som hyllevare krever et visst volum i produksjonen. Det er viktig å bruke den tiden som trengs for å optimalisere maskinen først mener han. «Så gleder vi oss bare til å se maskinen i praktisk bruk rundt i verden», avslutter Monty.

Tilbake til bensinstasjonen
Under testingen av prototyper på Autoglove har teamet trengt pilotbrukere. En av dem var Esso på Ås som tok utfordringen. Det viste seg å være en suksess og maskinen ble fort populær blant de ansatte.

«Vi har stilt oss på listen for leasing av en egen maskin, når testperioden er over. Med Autoglove kan vi bruke et par hansker der vi før kunne bruke 10 par. Så det er en reell gevinst her. Og ikke minst sparer vi tid», sier daglig leder Thomas Fossom-Lange

«Jeg elsker den rett og slett» bryter Lene Rezende inn fra sin plass ved kassen og anbefaler Autoglove på sitt varmeste.

Published 9. november 2020 - 2:00 - Updated 10. november 2020 - 23:24