Haiker bakterier og virus med mikroplast?

  • Mikroplast sirkulerer i næringskjeden. Fra både innenlandske og utenlandske kilder kommer plasten inn i kloakkanleggene og transporteres til renseanleggene. I renseanleggene blir mikroplasten sluppet ut i miljøet via det rensede avløpsvannet og slammet. Avløpsslam bruker som gjødsel og mikroplast fra jord havner ofte i elver og innsjøer via miljøavrenning. Gjennom vanning havner mikroplasten i maten og i økosystemene på land. Mikroplast i mat er en kilde til bekymring og noe forskerne ønsker å vite mer om.
    Foto
    Illustrasjon: Kaj Clausen/BRANDstasjonen

De fleste vet at mikroplast er skadelig for livet i havet. Men kan det også være slik at mikroplasten sprer og beskytter bakterier og virus slik at de smitter mennesker via mat og vann? Det forsøker forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen å finne ut av.

Haiker bakterier og virus med mikroplast?

– Vi mistenker at mikroplast kan føre til at vi oftere blir syke av sykdommer som kommer via mat eller vann ved at bakterier og virus som er farlige for oss mennesker, fester seg til overflaten av mikroplastpartikler og haiker med disse inn i matproduksjonskjedene, forteller Ingun Lund Witsø, forsker ved Veterinærhøgskolen.

Forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen har satt sammen en forskergruppe som skal undersøke nettopp dette i forskningsprosjektet Plastpath. Enn så lenge finnes det ikke nok forskning til å kunne vite om mistanken stemmer.

Bakter og virus kan bli beskyttet av mikroplast

Hypotesen forskerne jobber etter er at gjennom slik haiking vil bakterier og virus kunne reise lenger og være mer beskyttet sammenlignet med om de gjorde denne reisen i «fri» tilstand.

– Det kan hende denne formen for beskyttelse vil vare helt fram til mikrobene enten blir frigjort i tarmen for å skape sykdom der, eller blir tatt opp i kroppen, ser Witsø.

Skal undersøke evne til å skape sykdom

Forskningsprosjektet har akkurat startet og har ennå ikke noen resultater, men de de begynner nå med å samle prøver fra to kloakkrenseanlegg og et vassdrag. Prøvene tar de med seg inn i laboratoriet for å undersøke hva som finne av bakterier og virus på mikroplasten.

– Vi skal også undersøke hva mikroplasten har å si for mikrobenes overlevelse gjennom mage-/tarmsystemet og deres evne til å skape sykdom i kroppen, sier Witsø.

Hvis det viser seg at hypotesen er riktig, vil tiltak for å fjerne mikroplast fra vann være viktig for å holde oss friske og vannet trygt.

Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, NTNU Ålesund, NOFIMA, Universitetet i Barcelona, VEAS og Lier vei, vann og avløp.

 

Published 16. oktober 2020 - 10:40 - Updated 22. oktober 2020 - 13:12