Stort fremskritt i ny metode for å bekjempe MRSA

MRSA er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner i blant annet hud, sår, bein og ledd. Bakterien er motstandsdyktig mot mange typer antibiotika, derfor er denne typen infeksjoner spesielt vanskelig å behandle.   

Smitteutbrudd er først og fremst et problem ved sykehus, men antall MRSA-tilfeller utenfor sykehusmiljøer har økt. Samtidig har det kommet svært få nye antibiotika de siste tiårene. 

Nå har forskere ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, utviklet en ny og effektiv behandling av hudinfeksjoner som er forårsaket av methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).  

Bekjemper bakteriene uten å skape resistens 

Den nye behandlingen inneholder to bakteriedrepende peptider, kalt bakteriosiner. Dette er antimikrobielle stoffer som produseres av enkelte bakterier. Forskerne har funnet ut at disse bakteriosinene i fellesskap dreper MRSA og andre multiresistente bakterier, uten at det utvikles motstandsdyktige bakteriekolonier.  

Effekten av dette har vist seg å være bedre enn ved andre kommersielle kremer som i dag er på markedet for behandling av hudinfeksjoner forårsaket av MRSA.  

Arbeidet ledes av professor Dzung B. Diep ved NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.  

– Selv om MRSA kan føre til alvorlige infeksjoner og mange dødsfall på verdensbasis, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar, finnes det fortsatt noen antibiotika som virker. Dette endrer seg fort, og allerede i dag dør anslagsvis 750 000 personer hvert år som følge av ulike antibiotikaresistente patogener. Med dagens utvikling er det forventet at opp mot 10 millioner kan dø årlig hvis ikke utviklingen stopper. Vi er helt avhengig av å ha strategier som stopper resistensutviklingen, men vi må også utvikle nye typer antibiotika som er effektive, sier han.  

– Studien vår tyder på at vi kan angripe de resistente bakteriene fra flere kanter ved å kombinere flere av de nye antimikrobielle stoffene vi har funnet. Dette gir god effekt i våre musemodeller og reduserer problemet med utvikling av resistens. Vi håper dette om få år kan bli en behandling som kan tas i bruk ved sykehusene, forteller Diep.   

Skal gjøres bredt tilgjengelig  

Fagmiljøet arbeider nå med å gjøre behandlingen tilgjengelig for bredere bruk gjennom et kommersialiseringsprosjekt som ledes av Tage Thorstensen ved Ard Innovation på Ås. Prosjektet har fått støtte fra Norges Forskningsråd.   

– Vi har foreløpig bekreftet at behandlingen virker på hudinfeksjoner hos mus, men vi planlegger nå å teste på større dyr med mer kompliserte infeksjoner. Vi jobber også med å utvikle en krem som gjør at formuleringen får optimal effekt og stabilitet. Håpet er at vi kan få behandlingen godkjent og at vi kan selge dette på apoteket om noen år, når vi har fått bekreftet sikkerhet og effekt gjennom flere dyreforsøk og kliniske studier, sier Diep. 

Den nye formuleringen med bakteriosiner (til venstre) er mer effektiv mot MRSA enn kommersiell Fucidin-krem (til høyre), og fører ikke til utvikling av resistente kolonier.

Foto
NMBU / LMG

Sammendrag av forskningsartikkelen på engelsk: 

The emergence of antibiotic resistant pathogens has caused a serious world-wide problem in infection treatments in recent years. One of these pathogens is the methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) which is a major cause of skin and soft tissue infections. Alternative strategies and novel sources of antimicrobials to solve antibiotic resistance problems are urgently needed.  

In this study, we explored the potential of two broad-spectrum bacteriocins, garvicin KS and micrococcin P1, in skin infection treatments. These two bacteriocins were acting synergistically with each other and with penicillin G in killing MRSA in vitro. The minimum inhibitory concentration (MIC) of the antimicrobials in the three-component mixture was 40 ng/ml for micrococcin P1 and 2 μg/ml for garvicin KS and penicillin G, which were 62, 16 and at least 1250 times less when compared to their MICs when assessed individually.  

To assess its therapeutic potential further, we challenged this three-component formulation in a murine skin infection model with the multidrug-resistant luciferase-tagged MRSA Xen31, a strain derived from the clinical isolate S. aureus ATCC 33591.  

Using the tagged luciferase activity as a reporter for the presence of Xen31 in wounds, we evidently demonstrated that the three-component formulation was efficient to eradicate the pathogen from treated wounds. Furthermore, compared to Fucidin cream which is an antibiotic commonly used in skin infection treatments, our formulation was also superior in terms of preventing resistance development. 

Relatert innhold
Stort miljø for små mikrober

Stort miljø for små mikrober

Det begynte som et lite laboratorium i en kjeller på Ås. I dag konkurrerer NMBU-forskerne med verdens største og beste universiteter. 

Published 25. september 2020 - 10:45 - Updated 8. mars 2021 - 14:37