– Dette er mye mer motiverende enn bare å lese i en bok

  • LÆRER Å STARTE SIN EGEN BEDRIFT: Erica Hammar, Morgan Kristiansen og Johan Wærriø Zapffe trives med å lære forretningsdrift på kurset IND 220 Innovasjonsbedrift.
    Foto
    NMBU

De nye studentene på kurset “Innovasjonsbedrift” stortrives med å lære praktiske forretningstips. 

– Dette er mye mer motiverende enn bare å lese i en bok

For mange studenter er overgangen til arbeidslivet stor, spesielt hvis man går med en gründer i magen.

Morgan Kristiansen og Erica Hammar, som begge har begynt på det første året av masterstudiet i naturbasert reiseliv, og drømmer om å starte sin egen bedrift, er ikke i tvil om at kurset IND 220 vil gjøre overgangen mindre.

I løpet ett år får studentene blant annet praktisk innføring i hva de må gjøre for å starte, drive, og avvikle en bedrift. De får også trening i å utvikle en forretningside og å pitche den inn til andre.

– Jeg visste ikke mye om dette kurset på forhånd, men førsteinntrykket er veldig bra. Foreleserne er energiske og vil at studentene skal lykkes.

– Jeg kunne tenke meg å skape min egen arbeidsplass innenfor eventbransjen, og vil man gjøre det bra i privat sektor, er kunnskapen vi får her helt nødvendig, sier Morgan.

Setter pris på de praktiske oppgavene

Innovasjonsbedrift-kurset arrangeres i samarbeid mellom fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) og Handelshøyskolen ved NMBU.

På kurset jobber studentene i grupper med å utvikle en ide, som beskrives i en prosessrapport og forretningsplan. På slutten av studieåret må gruppen også presentere ideen sin i en salgspitch, som teller 30 prosent av karakteren.

Erica Hammar setter pris på at det legges stor vekt på praktiske oppgaver på innovasjonskurset.

– Dette er mye mer motiverende enn å bare lese i en bok. Jeg ønsker å satse på jakt og friluftsliv der jeg kommer fra i Sverige, når jeg er ferdig med studiene. Da er det kjekt å få en verktøykasse med ideer og tips her, som jeg kan bruke.

– Jeg har erfaring med innovasjon og design fra før, og vet at dette er noe jeg får stor bruk for. Følger man en for eksempel en prosessplan når man skal etablere et selskap, kommer man mye lenger på kort tid.

SETTER PRIS PÅ PRAKTISKE OPPGAVER: Erica Hammer drømmer om å starte sin egen bedrift. Hun synes derfor det er viktig å få øve seg på konkrete situasjoner man vil møte i forretningslivet.

Foto
NMBU

– Bra å møte folk med forskjellig faglig bakgrunn

Både REALTEK og Handelshøyskolen ved NMBU bidrar med forelesere på kurset, i tillegg til blant annet Ungt Entreprenørskap.

Johan Wærriø Zapffe, som studerer industriell økonomi, synes en av de største styrkene til kurset i innovasjonsbedrift er at det samler både lærerkrefter og studenter fra forskjellige fagretninger.

– Jeg er vant til å få input fra både REALTEK og Handelshøyskolen, og er veldig fornøyd med det. Jeg tror mange av de som kommer fra andre studieretninger også vil ha stort utbytte av dette.

– Det er bra å møte folk fra med forskjellig faglig bakgrunn. Finner man en gruppe som en kan jobbe godt sammen med, så tror jeg det kan det komme mange bra ideer ut av det samarbeidet, sier han.

Published 15. september 2020 - 14:58 - Updated 15. september 2020 - 19:37