Nye medlemmer i NMBUs råd for samarbeid med arbeidslivet

Ciceros direktør, Kristin Halvorsen, og eier av Scatec AS, Tone Bjørseth-Andersen, er nye tilskudd til Rådet for samarbeid med arbeidslivet. Samspillet med arbeidslivet er viktig for NMBUs rolle som kunnskapsaktør.

Nye medlemmer i NMBUs råd for samarbeid med arbeidslivet

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et rådgivende organ for ledelsen ved NMBU. Det skal skal både utfordre og gi innspill til NMBUs ledelse. Rådet er sammensatt av personer som kommer fra organisasjoner og næringsliv med relevans for NMBUs fagfelt og studenter.

– Utdanningene NMBU tilbyr, inkludert etter- og videreutdanning, skal være relevante for norsk og internasjonalt arbeidsliv og næringsliv. For å være så gode som mulig her, trenger vi direkte kontakt med og råd fra aktører i relevant arbeids- og næringsliv, sier prorektor for forskning Siri Fjellheim.

Agendaen for neste møte er tverrfaglighet i praksis. Siri Fjellheim ønsker å få innspill på funksjoner i arbeidslivet som er strategisk viktig for NMBU.

– Tverrfaglighet i utdanningsinstitusjonene er viktig, men vi lykkes ikke med å nå bærekraftsmålene uten at vi kan forlenge og omsette tverrfaglighet i utdanningene til praksis. Er studentene våre godt nok rustet? Går tverrfaglig fokus ut over faglig fordypning? Er våre måter å definere og arbeide med tverrfaglighet relevante for næring og arbeidsliv? Det er spørsmål som er viktig for oss å få besvart, sier hun.

Denne uken møtes det nye sammensatte rådet for første gang.

Medlemmer:

  • Tone Bjørseth-Andersen, eier/styreleder, Scatec AS (ny)
  • Kristin Halvorsen, direktør, Cicero (ny)
  • Kari Strande, HR-direktør, Borregaard
  • Lasse Hansen, administrerende direktør, KS
  • Arne Krokan, professor, NTNU
  • Christine Spiten, seniorrådgiver, plast og sirulærøkonomi, Verdens naturfond (WWF)
  • Tuva Todnem Lund, leder av Studenttingets arbeidsutvalg
  • Sjur Baardsen, rektor, NMBU
Relatert innhold

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

Medlemmar av NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er oppnemnt av Universitetsstyret ved NMBU. RSA skal vera eit strategisk rådgivande organ for NMBUs leiing.

Published 15. september 2020 - 9:21 - Updated 15. september 2020 - 11:09