Landskap + arkitektur = sant

  • NMBU-rektor Sjur Baardsen og AHO-rektor Ole Gustavsen signerer samarbeidsavtalen mellom de to institusjonene.

    NMBU-rektor Sjur Baardsen og AHO-rektor Ole Gustavsen signerer avtalen om samarbeid mellom de to institusjonene.

    Foto
    Karen Moe Møllerop

Et allerede godt samarbeid blir formalisert når Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og NMBU inngår en samarbeidsavtale som skal komme både forskningen og utdanningene til gode. - Dette samarbeidet vil styrke begge institusjonene, sier NMBU-rektor Sjur Baardsen.

Landskap + arkitektur = sant

Både AHO og NMBU har på ulike felt sterke, nasjonale forskningsmiljøer, tydelige profiler som utdanningsinstitusjoner - og ikke minst en geografisk nærhet til hverandre.

- Arkitektur- og designhøgskolen og NMBU har fagområder som drar stor, gjensidig nytte av et samarbeid. Når vi nå inngår denne formelle avtalen, er det en svært god mulighet til å ta utviklingen et skritt videre. Det vil være en styrke for begge fagområder, sier rektor Sjur Baardsen ved NMBU.

Utgangspunktet for samarbeidet er felles faginteresser i fagene landskapsarkitektur, urbanisme og by- og regionplanlegging, men partene vil også undersøke samarbeid på andre fagfelt.

Et utvidet samarbeid skal også bidra til økt samvirke og synliggjøring av arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og by- og regionplanlegging.


Det beste fra to verdener
Hvordan vil NMBU-studentene merke samarbeidet?
- Avtalen legger opp til at vi vil gi studentene mulighet for å ta emner ved begge institusjoner og etablere felles emner. Det gjør at studentene kan bli kjent med de ulike fagmiljøene, og utnytte det beste fra to verdener spisset mot sine interesser. Samtidig er det er det viktig at vi beholder ulike profiler, for å opprettholde mangfoldet i kandidater som kommer ut. Vi trenger et bredt spekter, sier Tore Edvard Bergaust, landskapsarkitekt og leder for Institutt for landskapsarkitektur ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU.

Landskapsarkitekten mener at de to utdannings- og forskningsinstitusjonene utfyller hverandre:

- Vi sitter på ulike sterke fagmiljøer, for eksempel der AHO er sterke på urbanisme og arkitekturhistorie har vi en bakgrunn i hagekunsten og naturvitenskapen, ved at vi har et miljø- og biovitenskapelig fagmiljø.

Partnerskapet kommer også forskningen til gode. Samarbeidet kan gjøre det lettere å nå opp i konkurranser om eksternfinansierte prosjekter, siden flerfaglige relasjoner gjerne vektlegges. NMBU og AHO ønsker å samarbeide om større søknader av denne typen.

Published 18. august 2020 - 15:18 - Updated 19. august 2020 - 12:52