6 egenskaper som gjør deg ettertraktet i arbeidslivet

 • Ill.foto: - Det er viktig at vi som underviser og lager undervisningsopplegg tenker på gruppearbeid som en øvelse i fremtidig tverrfaglig prosjektarbeid, forteller professor Elin Børrud ved Fakultet for landskap og samfunn.

  Ill.foto: - Det er viktig at vi som underviser og lager undervisningsopplegg tenker på gruppearbeid som en øvelse i fremtidig tverrfaglig prosjektarbeid, forteller professor Elin Børrud ved Fakultet for landskap og samfunn.

  Foto
  Shutterstock / Jacob Lund

Synes du som student at det er mye snakk om «gruppearbeid» og «tverrfaglig samarbeid»? Det er det en god grunn til. Både ny forskning og NMBU-studenter i sommerjobb bekrefter at det faktisk kan være avgjørende for karrieren din etter studiene.

6 egenskaper som gjør deg ettertraktet i arbeidslivet

- På Fakultet for landskap og samfunn jobber vi mye tverrfaglig, prosjektbasert og i grupper. Den erfaringen var gull verdt i denne jobben, hvor vi klarte å lage et samarbeidsmiljø med god arbeidsflyt og topp stemning, forteller Silje Ingebrigtsen, som var én av en gruppe dyktige studenter som landet en solid sommerjobb i Statens Vegvesen i år.

- Vi var tre studenter med litt ulik studiebakgrunn. Det opplevdes som svært produktivt og motiverende å dele hverandres kunnskap i et tverrfaglig samarbeid. Selv har jeg bakgrunn fra landskapsarkitekturstudiet ved NMBU og går nå siste året på master i folkehelsevitenskap. I masteroppgaven kombinerer jeg landskapsarkitektur og folkehelse i en undersøkelse av fysiske nærmiljøkvaliteters betydning for helse og livskvalitet, sier Ingebrigtsen.

- I Vegvesenet jobbet vi med lignende problemstillinger, blant annet hvilken verdi verdensarven kan ha for mennesker og samfunn.

Medstudent Ingeborg Njøs Slinde har også hatt sommerjobb i Vegvesenet i år, og tar med seg praktiske erfaringer fra arbeidslivet tilbake til studiene. 

- Vi har jobbet med en mulig ny vegkryssing gjennom Notodden. Rjukan-Notodden industriarv er på verdensarvlista og en ny vei vil påvirke verdensarvverdiene i større eller mindre grad. Oppgaven vår var å lage et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid der det etter hvert skal utarbeides en KUVA (konsekvensutredning for verdensarv). Arbeidet vårt resulterte i en rapport som sammenfatter temaet. 

Njøs Slinde tror også at erfaring fra studiehverdagen har vært til hjelp i sommerjobben.

- Vi har mye gruppearbeid der man ofte blir plassert sammen med folk med ulike bakgrunner. Det var en fordel å ha øvd seg på.

En ny rapport fra Sintef forteller at arbeidslivet er i ferd med å endre seg, også for akademikere, og at det er særlig seks egenskaper som er avgjørende å ha for arbeidslivet som venter dagens studenter:

 1. Teknologiforståelse
 2. Formidlingsevne
 3. Sosial interaksjon og emosjonell intelligens
 4. Kreativitet
 5. Evne til å jobbe tverrfaglig
 6. Sterk fagkompetanse og kritisk refleksjonsevne

Gruppearbeid som øvelse til arbeidslivet
Professor Elin Børrud ved Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging (SITRAP) ved Fakultet for Landskap og samfunn forsker på praksisnær undervisning med utstrakt bruk av gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid blant studentene.

- I løpet av studiet har våre studenter mye prosjektarbeid i grupper. Noen studenter synes det kan være frustrerende, særlig hvis det er ulike ambisjoner om hvordan det skal jobbes og hvor mye arbeid som forventes. Det kan også tenkes at mange har dårlige erfaringer med gruppearbeid fordi det oppleves mest som å være en pragmatisk løsning for underviser og ikke en bevisst valgt læringsaktivitet.

- Det er viktig at vi som underviser og lager undervisningsopplegg tenker på gruppearbeid som en øvelse i fremtidig tverrfaglig prosjektarbeid. I arbeidslivet er det sjelden at man løser oppgavene helt alene, derfor bør studentene betrakte gruppearbeidet som en læringsarena for å oppnå profesjonsbevissthet og reell tverrfaglig kompetanse.

- I profesjonsutdanninger som byplanlegging, landskapsarkitektur og eiendomsutvikling vil en stor del av opplæringen bestå av å utforske mulige løsninger på problemstillinger hentet fra virkelighetsnære case, forklarer professoren.

Børrud publiserte i vår sammen med førsteamanuensis Terje Holsen og postdoktor Lillin Cathrine Knudtzon en artikkel om funnene fra følgeforskningen som er blitt gjennomført om læringsutbytte i tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg i planleggingsfag.

Børrud forteller at de i undervisningen har tett samarbeid med flere aktører som tilbyr sommerjobber. Hun opplever at det har svært stor betydning for studentenes motivasjon og læringsevne når de kommer tilbake til studiet at de har fått slike muligheter.

Og studentene får gode skussmål av arbeidsgiver:

- Det er veldig inspirerende å ha studenter her, og vi får ofte et nytt blikk på det vi holder på med. Studentene løser ofte dagsaktuelle problemer vi ikke har kapasitet til. Flere gjør også undersøkelser som får spalteplass i media og noen resultater presenteres til og med på internasjonale konferanser, forteller Anne Ogner, som leder seksjon for Klima og Miljø i Statens Vegvesen.

For det lønner seg å øve på å jobbe sammen i grupper og på tvers av fag, kan Statsbygg bekrefte. De har lagt merke til NMBU-studentenes erfaring med dette:

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra lederne som har hatt summer interns i sine seksjoner, og det er blitt nevnt at de har tatt initiativ, kommet med gode innspill og gjennomført oppgaver på en god måte. Gjennom sommeren har summer interns også jobbet sammen i tverrfaglige team, så det at de har jobbet på denne måten tidligere kom nok veldig godt til nytte gjennom sommeren hos oss, sier Mathilde Skarheim Bjørnsen, som er HR-rådgiver i Statsbygg.

Tips til studenter som skal søke sommerjobb

- Mye av det samme gjelder for både sommerjobb og jobb etter endte studier. Bedrifter mottar ofte mange søknader på denne typen stillinger, og derfor er det viktig å skille seg ut i bunken. I jobbsøknaden bør man få frem hvem man er og hva man kan bidra med. At man presterer godt faglig er viktig, og dersom man i tillegg har relevant erfaring så vil dette telle positivt. Dette kan være relevant arbeidserfaring, kurs eller verv. Dersom man har engasjert seg i noe ved siden av studiene er det lurt å få frem i søknaden, forteller Bjørnsen.

Og så er det et godt råd å øve seg på å formulere hva du kan tilføre arbeidsgiveren, ikke bare hva de kan gjøre for deg:

- Vi ser også etter studenter med et reflektert forhold til hva deres kompetanse kan bidra med hos Statsbygg. Det er fint å komme med eksempler på hva man har av erfaring, kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Og så er det viktig å få frem motivasjonen for å jobbe akkurat her, sier Bjørnsen. 

Silje Ingebrigtsen og Ingeborg Njøs Slinde fra Fakultet for landskap og samfunn stortrivdes i sommerjobb i Vegvesenet i år, og samarbeidet blant annet med Ismail Mahammed fra UiA.
Foto
Foto: Henriette Erken Busterud / Vegvesenet

Topp stemning og god arbeidserfaring fra sommerjobb i Vegvesenet, melder studenter om. Her representert ved NMBUs  Silje Ingebrigtsen og Ingeborg Njøs Slinde, samt Ismail Mahammed fra UiA.

 

Denne artikkelen er også publisert på Forskning.no.

 

 

 

 

 

Published 11. august 2020 - 12:33 - Updated 19. august 2020 - 11:59