Rosendahl ny leder for teknisk beregningsutvalg for klima

Den 23. juni ble det besluttet i statsråd at teknisk beregningsutvalg for klima skal videreføres og i de neste to årene skal ledes av Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen NMBU.
Rosendahl synes at det er positivt at myndighetene velger å benytte fagkompetansen som Handelshøyskolen ved NMBU innehar innen klima-, miljø- og energiøkonomi og at vårt fagmiljø dermed vil påvirke utformingen av regjeringens klimapolitikk.

- Systematisk og effektiv innsats for oppdatert kunnskap er nøkkelen til å løse klimautfordringene. NMBU ser det som en sentral oppgave å bidra i dette arbeidet. Så er det viktig at denne kunnskapen faktisk brukes i utforming av ny politikk. Derfor er jeg glad for at regjeringen viderefører det tekniske beregningsutvalget for klima. De får en svært kompetent leder i Knut Einar Rosendahl. Han har tung erfaring fra å jobbe med sammenhengene mellom politikk, klima og miljø, sier rektor Sjur Baardsen.

Styreleder ved fakultetsstyret ved Handelshøyskolen NMBU, professor Mette Helen Bjørndal, er oppnevnt som et av de øvrige medlemmene i utvalget.


Skal vurdere virkningene på klimagassutslippene
Norge har forpliktet seg til en betydelig reduksjon av sine klimagassutslipp i de kommende årene. Teknisk beregningsutvalg for klima skal bidra med viktig kunnskap for å kunne gjøre anslag for klimaeffekten av statsbudsjettet.  De skal videre påpeke områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Da er det viktig å ha gode beregninger og et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan regjeringens politikk påvirker Norges utslipp av klimagasser. De skal i tillegg vurdere om de økonomiske modellene som benyttes i beregningene av klimagassutslipp dekker behovene for analyser på klimaområdet, eller om det er behov for en videreutvikling av modellene.

På regjeringen sine nettsider finner du mandatet for teknisk beregningsutvalg for klima og medlemmene den kommende toårsperioden.

 

Published 24. juni 2020 - 13:19 - Updated 29. juni 2020 - 10:35