Einar Lillebye vant prisen for semesterets beste underviser våren 2020

LANDSAM-professoren ble tildelt prisen for undervisning i faget LAA325 – Planlegging og utforming av gater og byrom ved Institutt for landskapsarkitektur. Kåringen er gjort på grunnlag av nominasjoner fra studenter og gjelder for hele NMBU.

Einar Lillebye vant prisen for semesterets beste underviser våren 2020

- Det er mange ord studentene brukte for å skryte av vinneren, forteller Iben Amalie Lund Johansen, som har vært med i studentkomiteen som vurderte nominasjonene.

- De sier at Einar Lillebye er engasjerende, løsningsorienter, rettferdig, dyktig, og alltid pp lag med studentene. Og at han selv under koronapandemien alltid har vært tilgjengelig. Dette har studentene virkelig satt pris på, sier Lund Johansen ved den digitale overrekkelsen.

I komiteens begrunnelse står det blant annet at Lillebye er en person som i en årrekke har engasjert studenter innenfor sitt fagfelt og som med sin nysgjerrighet og entusiasme inspirerer studentene til å fordype seg i fagfeltet sitt. De understreker også underviserens evne til å skape en trygg atmosfære, og for at alle studentene blir inkludert både faglig og sosialt.

 Komiteen skriver videre:

«Underviseren har spesielt lagt til rette for kontakt mellom næringslivet og studentene. Gjennom utferder til både innland og utland, relevante caseoppgaver og workshops får studentene et uvurderlig læringsutbytte, og får virkelig satt teori ut i praksis.»

Studentreperesentantene skriver også om vinner og pris:

- Underviseren ble også beskrevet av en av studentene sine som “rett og slett en herlig type!” Det er mange dyktige undervisere på NMBU, og denne prisen henger høyt.

Prorektor Solve Sæbø gratulerte Lillebye ved overrekkelsen på vegne av rektor og ledelsen ved NMBU.

- Jeg har bitt meg merke i noen av ordene som ble brukt. Nysgjerrighet, trygg atmosfære, inspirerer, engasjement – det er vitne om at du gir en undervisning som er helt i tråd med det vi har som læringsfilosofi ved NMBU. At du skaper en trygg atmosfære og relevans for læring, motivasjon for læring, skaper rom for læring er strålende. På vegne av ledelsen vil jeg få gratulere!

Prisvinneren selv virket både overrasket og glad.

- Jeg er målløs over prisen. Jeg har hatt gleden av å undervise på NMBU i 10 år og 11 måneder, og neste tirsdag går jeg av. Det har vært et privilegium å være her og å undervise fantastiske studenter. Jeg vil få takke studentene, for det er de som har gitt meg motivasjon. Jeg har hatt et mål om at studentene skal ha det gøy, for har man det gøy på jobben, så yter man mye, og lærer mye. Jeg er veldig rørt over denne prisen. Det betyr ekstremt mye for meg. Tusen hjertelig takk!

 

 

 

 

Published 23. juni 2020 - 12:56 - Updated 25. juni 2020 - 10:17