Lanserer felles strategi for kunstig intelligens

  • Kunstig intelligens vil prege store deler av samfunnsutviklingen framover.
    Foto
    NORA

Ni norske institusjoner, blant dem NMBU, har i samarbeid lansert en ny strategi om kunstig intelligens. Dette feltet vil prege store deler av samfunnsutviklingen framover, sier NMBU-rektor Sjur Baardsen. 

Lanserer felles strategi for kunstig intelligens

Den nye strategien skal bidra til å styrke norsk forskning og utdanning innenfor kunstig intelligens.

Den er utarbeidet i nettverket NORA, hvor syv norske universiteter og to forskningsinstitusjoner deltar.

– Kunstig intelligens er et område som vil prege samfunnsutviklingen på flere og flere områder og i større og større grad framover. At flere fagmiljøer slår seg sammen for å forsterke utviklingen vil gagne både institusjonene og faget i seg selv, sier Sjur Baardsen, rektor ved NMBU.

– Samtidig er dette et felt hvor vi må sørge for kontinuerlig fokus på etiske problemstillinger. I utviklingen av feltet har miljøene som forsker på kunstig intelligens et medansvar for at disse problemstillingene vektes like mye som de teknologiske. Det blir lettere å få til når vi samarbeider på denne måten, sier Baardsen.

Kunstig intelligens blir et stadig viktigere fagfelt i tiden framover, sier NMBU-rektor Sjur Baardsen.

Foto
Håkon Sparre

Bygger forskerskole for kunstig intelligens

NORA ble etablert for å samle og spisse NORA-partnernes innsats innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.

Hans Ekkehard Plesser er professor ved fakultet for realfag og teknologi, og deltar i NORAs fagutvalg for undervisning og forskning.

Han mener at styrken i NORA-nettverket, er at det samler kompetansen innen feltet i Norge og dermed bidra til økt samarbeid og kunnskapsutveksling mellom de ulike fagmiljøene.

– Noe av det viktigste vi jobber med er oppbyggingen av en nasjonal forskerskole innen KI. Forskerskolen vil være essensiell for å bygge toppkompetanse innen dette feltet i Norge, og sørge for at det dannes et nasjonalt nettverk, ikke bare isolerte klynger, sier Plesser.

NMBU-professoren mener kunstig intelligens vil være et svært sentralt forskningstema i tiden framover, og ikke minst ett som vil ha store konsekvenser for samfunn og næringsliv.

– Norge må ha et bevisst forhold til utviklingen innen kunstig intelligens. NORA danner en utmerket arena for å bringe forsknings- og undervisningsmiljøer i feltet sammen, sier han.

NMBU også i styret

NMBU er også representert i NORAs styre ved dekan for fakultet for realfag og teknologi, Anne Cathrine Gjærde.

Plesser er glad for at NMBU er en tydelig stemme i nettverket.

– NMBU er en forholdsvis liten partner. Derfor gir tilgangen til NORA-nettverket oss mye større muligheter innen kunstig intelligens, samtidig som vi kan bidra tungt innenfor våre spesialfelt som har utviklet seg over mange tiår innen avendt datavitenskap.

Les mer om studier i datavitenskap.

Les i Khrono: Starter forskerskole for kunstig intelligens

Published 18. juni 2020 - 10:23 - Updated 18. juni 2020 - 10:48