Ny samarbeidsavtale mellom NMBU og NIBIO skal bidra til bærekraftsmålene

NMBU og NIBIO har undertegnet en overordnet avtale om samarbeid. Formålet er å utvikle og styrke partenes bidrag til bærekraftsmålene gjennom samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon.

Ny samarbeidsavtale mellom NMBU og NIBIO skal bidra til bærekraftsmålene

NMBU og NIBIO har ulike samfunnsoppdrag og roller, men på mange områder sammenfaller formål og faglige kompetanseområder. Partene har hatt et langvarig samarbeid og har et felles ønske om å videreføre og utvikle dette med en overordnet, langsiktig avtale. Avtalen skal gi rammer for strukturert og forutsigbart samarbeid om forsking, undervisning, innovasjon og profilering.

- NIBIO er en svært viktig samarbeidspartner for oss. Vi utfyller hverandre svært godt og har samtidig mange felles målsettinger. Kunnskapsklynga på Ås, som NIBIO og NMBU er en del av, i tillegg til Nofima og snart Veterinærinstituttet, er et kraftsentrum i fagområder som er avgjørende for samfunnsutviklinga framover. Den nye avtalen bidrar til å videreutvikle og forsterke dette samarbeidet, sier Sjur Baardsen, rektor ved NMBU.

 

Nils Vagstad, Administrerende direktør i NIBIO, er enig.

- Et sterkere samarbeid mellom instituttene som er tilstede på Ås og NMBU kan ha stor betydning for miljø, bærekraft og bioøkonomi. Denne avtalen mellom NMBU og NIBIO, som begge er to store aktører innen disse fagfeltene, er et viktig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling.  

Vagstad fremhever, i likhet med Baardsen, at også eksisterende samarbeid med søsterinstituttene, Nofima og Veterinærinstituttet, som både NIBIO og NMBU samarbeider godt med i dag, vil være viktig for å realisere dette potensialet.

Avtalen gir også muligheter for mer forsking i hele landet.

- NIBIO er tilstede i hele landet. Selv om vi har vårt hovedsete på Ås med 400 ansatte, så har vi forskningsstasjoner og kontorer 15 steder i Norge, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Dette er et nettverk som vi håper også NMBU kan ha stor nytte av, både innen undervisning og forskning.

- NIBIO sitter på kompetanse som er veldig relevant for mange av NMBUs studieprogram, og vi underviser allerede på en rekke emner. Men jeg er sikker på at potensialet er større. Jeg tror at vi kan få til en bedre flyt og utnytte kompetansen på tvers.

Samtidig mener Vagstad at avtalen kan bidra til utdanning og rekruttering av relevant arbeidskraft for NIBIO, og et bredere fagtilbud til studenter.

- Samhandling i et tidlig studentløp kan tilrettelegge for det. Det vil også være attraktivt for studenter ved NMBU.

NIBIO har hovedkontor i Ås men har kontorer og forskningsstasjoner 15 steder i landet. Blant annet på Landvik i Grimstad (øverst til venstre), Apelsvoll på Toten (øverst til høyre), Ullensvang i Hardanger (nederst til høyre) og Svanhovd i Finnmark (nederst til venstre). Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO, sier at dette er et nettverk som han håper også NMBU kan ha stor nytte av, både innen undervisning og forskning.

Foto
Ragnar Våga Pedersen, Maximilian Pircher og Anette Tjomsland/NIBIO

Published 4. juni 2020 - 10:05 - Updated 4. juni 2020 - 10:05