Skatteforsk med i evaluering av svensk økonomisk politikk

Sveriges finanspolitiske råd er en statlig myndighet som har i oppgave å gjøre en uavhengig vurdering av den svenske regjeringens økonomiske politikk. Rådet ble opprettet i 2007 og består av seks medlemmer og et sekretariat med fem ansatte. 

Arbeidet til det finanspolitiske rådet går først og fremst ut på å levere rapporten Svensk finanspolitik én gang i året til regjeringen og presentere den i Riksdagen.

Rådet skal vurdere om finanspolitikken er forenelig med bærekraftige offentlige finanser og budsjettpolitiske mål. I tillegg skal det vurderes hvorvidt finanspolitikken er på linje med konjunkturutviklingen, langsiktig vedvarende vekst og bærekraftig sysselsetting.

Rådet skal også vurdere kvaliteten på de underliggende dokumentene regjeringen baserer sine vurderinger på, og fremme mer diskusjon og debatt om den økonomiske politikken.

Published 15. mai 2020 - 13:38 - Updated 18. mai 2020 - 12:59