Oppdrettslaksen kveles av varmere hav

 

Norge er verdens ledende nasjon på oppdrett av laks. Havet utenfor norskekysten er ideell for laksen, men klimaendringene og økt havtemperatur begynner å skape problemer. 

Atlantisk laks, som vi har i våre oppdrettsanlegg, liker seg best ved 8 til 14 grader, og vokser best rundt 13 °C.

– Er vannet varmere enn 16 grader, blir laksen stresset. Litt avhengig av fiskens størrelse vil den spise mindre og vokse saktere, forteller Øystein Evensen, professor i akvamedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Forsøker å svømme mot mer oksygen
Atlantisk laks er fra naturens side en kjøtteter med stort oksygenbehov for å vokse og trives. I varmere hav synker tilgangen på oksygen. Med vedvarende temperaturer over 20 grader celsius vil normale kroppsfunksjoner bryte sammen og laksen vil kveles. Veldig lave havtemperaturer vil føre til det samme.

Forskning fra universitetet i Tasmania, Australia, viser tydelig stressrelaterte skader i lever når atlantisk laks blir utsatt for høye temperaturer (21 grader celsius) over tid.

– Oppdrettslaks har ikke mulighet til å rømme eller svømme bort når vanntemperaturen stiger. Laksens løsning er å svømme nedover i merden. Jo dypere, jo kaldere blir vannet, og jo mer oksygen inneholder det. Fisken vil naturlig nok svømme nedover og det blir trangt om plassen, sier Evensen.

(Saken fortsetter under bildet)

2,6 millioner laks døde av varmt hav
En oppdrettsmerd er ikke mer enn 40 meter dyp. Stiger temperaturene mye, skjer oppvarmingen først i havoverflaten. Fisken vil svømme nedover, det blir trangt om plassen i bunnen og fisken vil klumpe seg – noe som kan føre til stress, skader og død for laksen.

Dette skjedde ved et oppdrettsanlegg eid av Northern Harvest Sea Farms utenfor kysten av Canada i fjor høst. 2,6 millioner laks døde i løpet av en 11-13 dagers periode i september med temperaturer mellom 18-21 grader celsius i hele vannsøylen.

Kan bli problemer med oppdrett i sør når temperaturen stiger
Nyere forskning fra Nofima og EU-prosjektet ClimeFish har estimert havtemperaturen for hele norskekysten for å undersøke effekten klimaendringene har på oppdrettslaksen.

– Slik det ser ut i dag vil klimaforandringene føre til at temperaturen i havet vil fortsette å stige. Laksen vil bruke energien på stressmestring når havet blir varmere og tåle behandlingsmetodene vi bruker mot sykdom dårligere, forteller Elisabeth Ytteborg ved Nofima.

Studien Ytteborg har ledet viser at det er store kunnskapshull. Det kreves mye mer forskning for å vite hvordan vi kan drive forsvarlig oppdrett av laks med økt havtemperatur.

– Temperaturen i havet vil stige fremover, og forandringene går mye raskere enn biologien kan tilpasse seg. I Sør-Norge kan det bli problemer med å ha fisk i oppdrettsmerder med dagens teknologi på grunn av høy temperatur store deler av året. I Nord er det kaldere, men der vil temperaturene kunne legge mer til rette for økt sykdomspress, forteller hun.

Også andre sykdommer og frekvensen av lakselus øker med økt havtemperatur. Lakselus formerer seg fortere over 12-14 grader. Lakselus er per i dag oppdrettsanleggenes største helse- og velferdsproblem.

Finnes håp i avl og teknologi
– Økt havtemperatur er dårlig nytt for atlantisk laks og oppdrettsnæringen, men det finnes ulike metoder som kan hjelpe laksen å tåle høyere temperaturer bedre, forteller Øystein Evensen.

Han trekker frem målrettet avl som én langsiktig metode for å bedre dyrevelferden for fisken og begrense tap for næringen.

En annen måte å bedre situasjonen for laksen på er å tilføre oksygen i merden ved hjelp av ny teknologi. Et eksempel er en luftblåser som tilfører oksygen i merden og bidrar til høyere nivå av oksygen i de øvre vannlagene.

– Det er svært viktig for dyrevelferden til laksen, og Norges lakseoppdrett, at vi tar klimaendringene på alvor, sier Evensen.

Relatert innhold
Vannets betydning

Vannets betydning

Vann er kilden til vår eksistens. Hvilke muligheter gir vannet oss og hva skjer når vi ikke tar vare på det? 

Published 12. mai 2020 - 8:21 - Updated 22. januar 2021 - 9:27