Tuva Todnem Lund – ny leder av Studenttinget

Hun går fjerde året lektorstudier i realfag, og kommer fra Horten. Med seg i arbeidsutvalget får hun Magnus Dybdahl og Tilde Birgitte Dalberg. Dette blir det første arbeidsutvalget med ny struktur som Studenttinget har vedtatt, der det er tre tillitsvalgte på fulltid.

— Jeg gleder meg veldig til å jobbe for studentene. Det er veldig gøy å få denne tilliten, sier Tuva Todnem Lund i en pressemelding fra Studenttinget.

Valget ble gjort digitalt, og oppslutningen ble på 24,8 prosent.

Todnem Lund er opprinnelig fra Horten, men flyttet til Ås for nesten fire år siden for å starte sin lektorutdanning. Hun ble tidlig aktiv i studentmiljøet og på Studentsamfunnet. Hun er også politisk engasjert og er varamedlem til kommunestyret for SV.

Vil jobbe for lavere terskel for å delta

Tuva Todnem Lund sier til Ås avis at en av hennes viktigste saker er å involvere studenter i studentdemokratiet.

– Det skjer mye nå og vi vet ikke hvordan studiesituasjonen blir til høsten. Vi skal sikre at studentene blir hørt og jobbe videre for et aktivt studentdemokrati.

– Vi må ha et studentdemokrati som alle føler de kan delta i. Samarbeidet med studentsamfunnet bør utvides. Det må bli en lavere terskel for å delta, for eksempel skal en ikke trenge å lese en stor blekke med sakspapiret for å diskutere studentpolitikk, sier Tuva Todnem Lund.

Bærekraft er en annen sak Tuva er opptatt av.

– Det holder ikke å si vi er det grønne universitetet. Vi må sørge for en grønn tråd gjennom alt vi gjør. Det er og blir en hjertesak for meg, sier hun.

 

Her er resultatet av valget:

Studenttingets Arbeidsutvalg:
Leder: Tuva Todnem Lund
Medlemmer: Magnus Dybdahl og Tilde Birgitte Dalberg

Universitetsstyret:
Fast representant: Nina Vold Johannsen
Vara-representant: Ane Magnussen

Fakultetsstyre faste representanter:
BIOVIT: Margit Fausko
HH: Emiline Frantzen
KBM: Fredrikke Sæther
LANDSAM: Ina Maria Finnerud
MINA: Ingrid Staveland Reppe
REALTEK: Marthe Ahlgreen Hansen
VET: Thea Menne Scheide

Fakultetsstyre vara-representanter:
HH: Camilla Glomsås
KBM: Elise Moe Skreosen
LANDSAM: Ida Børve Smith
MINA: Lin April Løstegård
REALTEK: Aina Hustveit
VET: Silje Stafsnes Bøyum

Published 6. mai 2020 - 12:48 - Updated 6. mai 2020 - 12:49