Gründerstøtte fra Forskningsrådet til NMBU-studenter

  • Ulrikke Erdal-Aase og Emil Skar har startet ett av de to studentprosjektene ved NMBU som har fått gründerstøtte fra NFR i 2020; Sensorita.
    Foto
    Vignaa Selvakumaran

Hvert år deler Forskningsrådet ut midler til gründerprosjekter ledet av studenter. I år fikk to studentprosjekter ved NMBU tildelt entreprenørskapsstøtte. - Vi er kreative sjeler som liker å tenke nytt, forteller studentene.

Gründerstøtte fra Forskningsrådet til NMBU-studenter

- Støtten fra Forskningsrådet gir oss en kickstart på prosjektet og muligheten til å utvikle et solid konsept, sier Ulrikke Erdal-Aase.

Hun er masterstudent i industriell økonomi ved fakultet for realfag og teknologi (REALTEK). Sammen med medstudent Emil Skar har hun startet innovasjonsprosjektet Sensorita.

I prosjektet lager de enkle sensorer som måler hvor fulle avfallsbeholdere er. Ved hjelp av kunstig intelligens og sensormålinger skal Sensorita forbedre logistikken i renovasjonsløpet. Hensikten er å bidra til at renovasjonssektoren kan drives på en mer energi- og kostnadseffektiv måte.

Sensorita-teamet har allerede på plass en avtale om en forstudie med Asker kommune til høsten. Likevel kommer støtten fra Forskningsrådet godt med. 

- Uten denne støtten ville det vært vanskelig for oss å satse fullt på Sensorita, spesielt i en tid med stor usikkerhet og utfordrende økonomi. Vi står i en tid der det er viktig å satse på innovasjon og å skape nye arbeidsplasser for å styrke den norske økonomien, sier Ulrikke.

Tryggere ølproduksjon med sensorteknologi

Det andre NMBU-prosjektet som har fått gründerstøtte fra Forskningsrådet, heter Tap IT. Her skal studentene utvikle et system for å innhente bedre data for økt matsikkerheten i produksjon og distribusjon av øl fra små- og mellomstore bryggerier. Ved hjelp av sensorteknologi skal prosjektet bidra til bedre arbeidsprosesser og tettere dialog med kunder og sluttbrukere som restauranter, barer og hoteller.

Studenten bak Tap IT-prosjektet heter Balder Klanderud, og tar en mastergrad i maskin, prosess- og produktutvikling ved NMBU. Prosjektet er et samarbeid med to studenter fra BI.

- Det er utrolig morsomt med denne tildelingen! Det at studenter lykkes i slike prosesser er inspirerende både for oss ansatte og medstudentene, sier Balders veileder, Odd Ivar Lekang. Han er førsteamanuensis ved REALTEK.

Det er flere faktorer som bidrar til de gode studentprosjektene, sier han.

-Det er en klar effekt av vår satsing på studentinnovasjon ved fakultetet, hvor studenter får mulighet å jobbe med industriell innovasjon fra dag én i sine studier for å bli mer relevante for næringslivet. Mye av dette er takket være engasjerte studenter og ansatte som ønsker at studenter skal jobbe mer med næringslivet.

-Tildelingen viser at det er et enormt potensial blant våre studenter for å skape fremtidens arbeidsplasser.

Voksende fagmiljø

Det er ikke tilfeldig at de to prosjektene som har fått tildeling er innen sensorteknologi og datavitenskap; et voksende fagmiljø ved NMBU.

Ulrikke forteller at de får mye drahjelp fra universitetet.

-Universitetet bidrar med lab- og verkstedsfasiliteter, i tillegg til fagekspertise innen sensorteknologi, datavitenskap, produktutvikling og entreprenørskap. Prosjektet vårt skal brukes som case study i relevante fag, og dra nytte av andre initiativer ved NMBU som innovasjonslabben Eik Idéverksted og det studentdrevne konsulentselskapet Ledo, sier hun.

Behov for nytenking i krisetider

Ulrikke og Emil har et sterkt ønske om å satse på entreprenørskap og å finne nye løsninger på dagens store utfordringer. 

-Vi ønsker å være med å drive verden i en mer bærekraftig retning, og vi ser store muligheter innen renovasjonsbransjen. Avfallsinnhenting er et område der det tradisjonelt har vært lite innovasjon og utvikling, og derfor tror vi løsningen Sensorita tilbyr vil kunne hjelpe bransjen med å kutte både kostnader og klimagassutslipp. Vi er begge kreative sjeler som liker å tenke nytt og med vår teknologiske bakgrunn ønsker vi å satse på entreprenørskap, forteller Ulrikke.

Næringsministeren støttet denne tankegangen da årets tildelinger i STUD-ENT-programmet ble annonsert.

– Mer gründermentalitet vil hjelpe Norge gjennom omstillingen som vi vet vi skal igjennom, uttalte Iselin Nybø i en pressemelding.

– STUD-ENT skal styrke entreprenørskapskulturen ved universitetene og høgskolene. Klimakrisen og coronakrisen aktualiserer dette mer enn noen gang.

 

 

Relatert innhold
Fire studieprogrammer ved REALTEK til topps i årets studiebarometer

Fire studieprogrammer ved REALTEK til topps i årets studiebarometer

Årets studiebarometer ble hyggelig lesning for fakultet for realfag og teknologi ved NMBU. Hele fire av fakultetets studieprogrammer havnet helt øverst i studentenes kåring av landets beste studieprogrammer innen sine fagfelt.

Published 24. April 2020 - 18:48 - Updated 24. April 2020 - 19:58