Lite mikroskop med stor betydning

  • Med dette minimikroskopet kan vi se og lettere forstå mikroorganismer som virus og bakterier.
    Foto
    Sheri Bastien

Med et enkelt og foldbart mikroskop har Sheri Bastien fått barn og unge i fattige land engasjert i hvordan bakterier og virus sprer seg, og i å forstå betydningen av å vaske hender. Det kan redde mange liv.

Lite mikroskop med stor betydning

Sheri Bastien, som er samfunnsforsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har i flere år jobbet med strategier for å forbedre sanitærforholdene og hygiene. En helt nødvendig forutsetning for å få det til, er å spille på lag med lokalsamfunnet, særlig med barn og unge. Derfor har hun sammen med forskere i prosjektet Shine utviklet dette lille foldskopet – et lite minimikroskop som hver og en kan sette sammen selv. Det benyttes for å få en større forståelse for det mikroskopiske livet. Det livet vi ikke ser.

Ivrige barn tester ut foldskopet.

Foto
Sheri Bastien

Engasjementet brer om seg

– Ved å introdusere foldskopet for barn og unge, vil forståelsen øke for hvordan bakterier og virus sprer seg. Ungdom kan samle prøver og få svar på spørsmål. Slik bidrar foldskopet til å gjøre vitenskap tilgjengelig og er et godt supplement til lærebøkene. Det åpner opp for nysgjerrighet og demonstrerer at du ikke trenger dyrt utstyr for å bli forsker, sier Sheri Bastien.

En smarttelefon legges på foldskopet for å forstørre og ta bilde av det man ønsker å undersøke. Bildene, erfaringer og spørsmål kan sendes inn til en nettside og deles med andre, sier Sheri Bastien.

Forsker Sheri Bastien introduserer foldskopet for ungdom på en øy i Karibien.

Foto
Privat

Over en million mennesker i mer enn 150 land har tatt i bruk foldskopet. Samfunn på Madagaskar og Cape Verde, i Tanzania, Nigeria, Kenya, Mexico og India er blant de som har fått utdelt foldskop, og bidrar med bilder og spørsmål på denne nettsiden. Slik utveksles erfaringer på tvers av samfunn og land.

Billig å produsere

Foldskopet er laget av papir som gjøre det rimelig å produsere og lett å frakte med seg. Det kreves som regel dyrt utstyr for å kunne studere den mikroskopiske verden og må derfor gjøres i laboratorier. Men foldskopet er ingen dårlig erstatning. Den gir optisk kvalitet som kan sammenlignes med et forskningsmikroskop.

Slik ser foldskopet ut bår det er flatpakket.

Foto
Sheri Bastien

Hovedårsak til sykdom og død

– Diaré er en av de viktigste dødsårsakene i fattige land, og det er barna som blir ekstra hardt rammet, sier Sheri Bastien. Årsaken er dårlige sanitærforhold og mangel på håndvask.

– Å forstå hvorfor håndvask fungerer gjennom å bruke et foldskop er en flott øvelse i disse dager. Håndvask redder liv, sier Bastien.

Arbeidet i prosjektet har ført til en nedgang i uhygienisk adferd. Det har også ført til økt forståelse for hvor viktig det er å bruke toaletter og vaske seg på hendene. Prosjektet Shine gir økt kommunikasjon rundt viktigheten av tilgang til rent vann, bedring av sanitærforholdene og personlig hygienerutiner. Ungdom er den neste generasjonen forskere som skal takle globale utfordringer som koronavirus.

– Foldskopet bør være like naturlig for barn og unge å ha med seg i sekken som en blyant, sier Bastien.

Følg SHINE-prosjektet (Sanitation & Hygiene Innovation in Education).

 

Published 6. juli 2020 - 8:49 - Updated 6. juli 2020 - 8:49