Koronakrisen:

NMBU-studenter lager smittevernbriller til helsepersonell

  • NMBU-studentene har per 2.april 2020 levert 160 beskyttelsesbriller til legene i Ås kommune. Hågen Toverud har laget brillene, utviklet og produsert på mindre enn to dager.
    Foto
    Hågen Toverud / NMBU

Da Helsedirektoratet oppfordret til nasjonal dugnad for å produsere smittevernutstyr, kastet NMBU-studentene seg rundt. Ås kommune fikk levert spesialdesignet og lokalprodusert smittebeskyttelse på halvannet døgn.

NMBU-studenter lager smittevernbriller til helsepersonell

– Vi må jo trå til når det er stort behov og de mangler masker, sier Hågen Toverud. Han studerer maskin, prosess og produktutvikling ved fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) på NMBU. Nå har han og medstudentene levert 160 beskyttelsesbriller til legene i Ås kommune.

Helt lokalt

– Fra vi fikk telefonen om at de trengtes til de var klare, gikk det under to dager. Nå har alle fastlegene i Ås mer enn nok briller, smiler Toverud.

Litt av poenget var å løse oppgaven fort.

– Vi designet dem spesielt ut fra hvilke materialer og verktøy vi hadde tilgjengelig. Vi har tegnet dem fra bunnen og produsert dem ut av plastplater som vi har kjøpt hos Finn Løken her i Ås. Her har vi laserkuttet briller fra helt rå plastplater, med fokus på at én størrelse skal kunne passe alle, at man skal kunne ha plass til briller under og – viktigst av alt – at dekkevnen er god, forklarer han.

Smittevernbrillene begynte som pappmodeller før det ble prøvd ut en rekke forskjellige varianter i plast.

Foto
Hågen Toverud / NMBU

Digital dugnad

Selv har Hågen Toverud aldri laget briller før.

– Vi har klart å få til en digital dugnad. Folk sitter hjemme og tegner, forklarer Ola Sørby Omberg.

Han er universitetslektor ved fakultet for realfag og teknologi, og han er den som måtte sørge for at produksjonen kunne gjøres på et NMBU-campus som ellers er stengt for vanlig virksomhet.

Sykehuset Østfold hjalp til med å gå gjennom hva som er kravene til slike smittevernbriller. De må kunne desinfiseres mange ganger, og samtidig må det være enkelt å se gjennom dem. Så er brillene laget i regi av Eik Idéverksted, hvor NMBU-studentene får mulighet til å lære å løse problemer i praksis.

Brillene skal dekke godt, passe alle og være enkle å se godt gjennom, med eller uten egne briller innenfor.

Foto
Hågen Toverud / NMBU

Raskere enn 3D-printing

Her er rask produksjon viktig.

– 3D-print har fått mye oppmerksomhet i mediene. En brille tar to minutter å produsere med laserskjæring, mens 3D-print ville tatt et par timer. 3D-print er kanskje bra hvis komfort er problemet, men her er problemet akutt mangel på smittevernutstyr, sier Ola Sørby Omberg.

Hågen Toverud understreker at brilleproduksjonen ikke er for å tjene penger.

– Det handler om å trå til på den globale dugnaden for å stoppe dette så fort som mulig. Vi kan klare det hvis alle hjelper til. Vi ga bort brillene til Ås kommune gratis. Så er planen å dele tegningene sånn at andre kan lage dem. La oss si at det er 100 laserkuttere i Norge og hver kan lage 1000 briller i uken, da hjelper det fort, sier han.

Ferdig produsert: Designet tok utgangspunkt i de materialene og verktøyet som var tilgjengelig på Eik Idéverksted.

Foto
Hågen Toverud / NMBU

10 000 knapper

I tillegg til brillene har Eik Idéverksted laget 10 000 knapper til smittevernfrakker. Asker-bedriften Sisters in Business sysselsetter innvandrerkvinner som ikke har kommet inn på det norske arbeidsmarkedet. Nå syr bedriften frakker til helsevesenet.

– Vi kan jo lage flere tusen knapper på kjempekort tid med det produksjonsverktøyet som vi har. Det er én laserkutter som har gjort hele jobben. Vi har en laserkutter på Eik som virkelig har fått kjørt seg nå, sier Toverud.

Asker-bedriften Sisters in Business har fått knapper til smittevernfrakker laget ved Eik Ideverksted på NMBU.

Foto
Eik ideverksted

Han mener at det beste er om helsevesenet får tilgang på smittevernutstyr fra de faste leverandørene sine. Når det ikke går, stiller studentene opp så langt de kan.

Det samme sier Ola Sørby Omberg: – Vi prøver ikke å drive med produksjon. Det vi ønsker å jobbe med videre, er å ta dette til bedrifter så de har mulighet til å bidra, sier han.

Flere produkter

Vernebrillene er forbedret flere ganger underveis med bedre design, og nå har Eik Idéverksted også utviklet den videre til en prototyp på et smittevernvisir.

– Vi har flere prosjekter, men vi kan bare jobbe med én og én ting, og dette er det som er kommet lengst. For eksempel har vi planer om munnbind. Vi prøver å finne frem til noe som er lokalt og som kan gjøres tilgjengelig for bedriftene. Så jobber vi til kontoen er tom, sier Ola Sørby Omberg.

Nå arbeider Hågen Toverud og medstudentene videre med et smittevernvisir – her er en prototyp.

Foto
Hågen Toverud / NMBU

Helsedirektoratet kan ikke gi noe tall på hva som trengs av smittevernutstyr i Norge nå, men direktoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe nok til både kommunene og spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF er i rød beredskap, og direktoratet ber alle som sitter på smitteutstyr om å kontakte Helse Sør-Øst så fort som mulig.

Published 1. April 2020 - 19:30 - Updated 2. April 2020 - 8:12