– Krisepakken for studentene må komme som stipend

NMBU støtter studentenes krav om at en krisepakke som skal kompensere for bortfall av deltidsinntekter må komme i form av stipend - og ikke økt lån.

– Krisepakken for studentene må komme som stipend

NMBU stiller seg bak "Oppropet om studentenes krisepakke" fra ti organisasjoner som kom i etterkant av Stortingets vedtak om økonomisk støtte til studenter. Stortingets vedtok at støtten skal komme som en løsning gjennom Lånekassa og ikke NAV som for resten av arbeidstakerne. Rektor Sjur Baardsen understreker behovet for en god ordning på kort og lang sikt.
– Studenter er en økonomisk sårbar gruppe også i en normalsituasjon. Nå når samfunnet er i en krise er det derfor ekstra viktig å sørge for at de har nok å leve av. Studenter må behandles som alle andre arbeidstakere og få økonomisk støtte når de mister inntekten sin som følge av pandemien. Jeg er glad for at studentorganisasjonene og ungdomspartiene sier så klart ifra om dette.
Dersom støtten kommer som lån, vil det legge stein til byrden for studentene. Når vi er gjennom denne krisen risikerer de å møte et arbeidsmarked med høy ledighet og generelt presset økonomi. Det vil være ekstra vanskelig å møte denne situasjonen som fersk jobbsøker med et høyere lån enn de ellers ville ha hatt, sier Baardsen.

Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er blant de ti organisasjonen bak oppropet.

Organisasjonene ber regjerning og Storting vedta:

  • Støtten til norske studenter som får inntektsbortfall som følge av korona-pandemien, må komme i form av stipend.
  • Støtten norske studenter får i denne krisen må være stor nok til å dekke studentenes basisutgifter.

Du kan lese oppropet fra de ti organisasjonene i denne lenken.

Published 26. mars 2020 - 10:13 - Updated 26. mars 2020 - 10:13