Energisemniaret 2020 - Veien mot 2030

Hvordan skal vi nå FNs bærekraftsmål innen 2030? Det spør studentene bak årets energiseminar. De inviterer derfor til et spennende seminar hvor det blir tatt opp ulike utfordringer som vil dukke opp når vi skal omstille oss til å bli mer bærekraftige. Og studentene selv er svært opptatte av at dagens offentlige debatt bærer preg av at motstridende interesser sinker handling og fremgang.

- Dersom vi skal løse klimakrisen verden står ovenfor må både økonomer, ingeniører, gründere, beslutningstagere og forbrukere gå sammen på veien mot 2030, er oppfordringen fra Energiseminaret.

Hvis du ønsker å delta på seminaret som går fredag 13. og lørdag 14. mars 2020 må du melde deg på. Påmelding skjer via nettsidene til energiseminaret.

Det blir panledebatt, innlegg om luftfart, energipolitikk, endringer i energisektoren, utslippsfritt samfunn og mye mer.

For fullstendig program. 

 

Published 4. mars 2020 - 15:41 - Updated 4. mars 2020 - 15:42